Umrę cały. Rozmowy w cieniu śmierci Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicz, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza

Książka Grażyny Sztukieckiej UmrÄ™ caÅ‚y? Rozmowy w cieniu Å›mierci. Senilna poezja CzesÅ‚awa MiÅ‚osza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i JarosÅ‚awa Marka Rymkiewicza powstaÅ‚a w oparciu o pracÄ™ doktorskÄ… autorki, napisanÄ… na Uniwersytecie WrocÅ‚awskim pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Petelenz-Łukasiewicza. Sztukiecka widzi literaturÄ™ jako „niekoÅ„czÄ…cy siÄ™ dialog”, rozmowÄ™, którÄ… poeci toczÄ… zarówno z żyjÄ…cymi, jak i z umarÅ‚ymi. RozprawÄ™ tÄ™ można i należy czytać jako uzupeÅ‚nienie „niedokoÅ„czonego projektu” Anny LegeżyÅ„skiej” – pisze autorka – w którym zostaÅ‚a zarysowana opozycja miÄ™dzy starymi poetami a debiutantami z ostatnich dwóch dekad XX wieku. Sztukiecka próbuje uchwycić różnice w spojrzeniu starych mistrzów i mÅ‚odych poetów na jeden wspólny temat – temat Å›mierci, gdyż wÅ‚aÅ›nie od sposobu postrzegania Å›mierci zależy ujÄ™cie problemów metafizycznych.

Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *