LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków specjalistycznych

Monografia Elżbiety Gajewskiej i Magdaleny Sowy dotyczy problematyki języków obcych dla celów specjalistycznych, widzianej z perspektywy lingwistycznej i glottodydaktycznej, w tym zarówno z punktu widzenia glottodydaktyki czystej, jak i stosowanej. W ostatnich dekadach nauczanie języków obcych dla celów specjalistycznych cieszy się dużą popularnością wśród uczących się języków obcych, a rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju ofertę dydaktyczną uzasadnia dynamiczny rozwój tej […]

Read more

Wehikuł czasu 5. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa

Jak pomaga w nauce? Tematyka ćwiczeń w zeszycie jest odzwierciedleniem lekcji z podręcznika. Uczeń może skorzystać z wiedzy wyniesionej z zajęć, a kiedy to nie wystarcza – sięgnąć do wiadomości zawartych w podręczniku. Może ćwiczyć nawet w wypadku nieobecności na lekcji. Jak zaciekawia? Ćwiczenia są tak różnorodne (łamigłówki, komiksy, krzyżówki) i tak wciągające (zagadki detektywistyczne, zwiedzanie historycznych miejsc, śledzenie nieścisłości […]

Read more

Alloplastyka stawu biodrowego + DVD

Praktyczne, bogato ilustrowane kompendium dotyczące artroplastyki stawu biodrowego. – Analiza wskazań do operacji, sposobu i precyzji planowania przedoperacyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki biologiczne i biomechaniczne drugiego – zdrowego biodra. – Wieloaspektowe przedstawienie techniki operacyjnej z uwzględnieniem dojść operacyjnych i typów protezoplastyk, w tym realloplastyk. – Liczne barwne ilustracje ułatwiające zrozumienie filozofii postępowania. Załączona płyta DVD zawierająca materiał, w […]

Read more

Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne. Studium przypadku

Książka Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne adresowana jest do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, pracowników służb socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się działalnością pomocową. Z pewnością zainteresuje również wszystkich, w których otoczeniu znajduje się osoba uzależniona od narkotyków. Publikacja dotyczy skutków wtórnych zespołu dziecka maltretowanego. Pokazuje, z jakimi konsekwencjami dla dorosłego człowieka wiąże się bycie ofiarą krzywdzenia w dzieciństwie. […]

Read more

Geografia turystyczna. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Szkoła ponadgimnazjalna

Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, kadry turystycznej oraz osób zainteresowanych zagadnieniami geograficzno – turystycznymi. W części pierwszej przedstawiono: – zagadnienia dotyczące geografii turystycznej oraz jej miejsce w naukach geograficznych i turystycznych – treści związane z kartograficznymi źródłami informacji geograficznej i turystycznej – charakterystykę środowiska przyrodniczego i walorów antropogenicznych Polski – zróżnicowanie regionalne […]

Read more

Konflikt, negocjacje, kultura, komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje

Niniejsza książka stanowi istotny głos w dyskursie na temat konfliktów we współczesnym świecie oraz poszukiwania i stosowania efektywnych metod ich oswajania i pokonywania. Wskazuje pewne działania edukacyjne umożliwiające funkcjonowanie w wielopłaszczyznowym i wielokulturowym społeczeństwie. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Małe tablice. Fizyka i astronomia

Książka jest zestawieniem najważniejszych wzorów i danych liczbowych z zakresu fizyki i astronomii, przydatnym dla uczniów gimnazjów i liceów. Seria „Małe tablice” to: kompendium niezbędne dla każdego ucznia syntetyczne przedstawienie zagadnień porównania, zestawienia, diagramy przejrzysty układ tabel objaśnienia definicji i ważnych terminów minimum słów, maksimum wiedzy   Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Król Edyp Sofoklesa. Streszczenie. Analiza. Interpretacja

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ, wygodny format. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Przygoda z komputerem. Informatyka. Podręcznik. Klasa 2. Edukacja wczesnoszkolna + CD

Podręcznik przeznaczony jest do nauczania elementów informatyki w nauczaniu zintegrowanym, w klasie II szkoły podstawowej. Podręcznik składa się z kart pracy przygotowanych do realizacji poszczególnych ośrodków tematycznych i zawiera: przystępnie podane wiadomości teoretyczne dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów ćwiczenia wprowadzające i podsumowujące polecenia do działań praktycznych przygotowanych na płycie CD lub w wybranym programie komputerowym Umieszczone na kartach pracy znaczki […]

Read more

Skarby. Piszę poprawnie. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Zeszyt ćwiczeń uzupełniający i rozszerzający kształcenie polonistyczne. Zawiera zebrane najważniejsze treści z zakresu gramatyki i ortografii, które dziecko poznaje w klasach 1–3. Zawiera różnorodne ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, których zadaniem jest zdobycie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku i zasad poprawnej pisowni. Ułatwia uczniowi przygotowanie się do sprawdzianu na koniec klasy 3. Zeszyt ćwiczeń doskonali umiejętności:  Ładnego […]

Read more
1 2 3 4 5 528