Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania

Opowieść o polskich Romach i peerelowskim zakazie romskich wÄ™drówek – koÅ„cu ich dawnego Å›wiata. W 1996 roku z Tarnowa wyruszyÅ‚ pierwszy Tabor PamiÄ™ci Romów, który miaÅ‚ nie tylko przypomnieć ten zakaz, ale też odwiedzić najwiÄ™ksze w Polsce, poza obozami koncentracyjnymi, miejsca kaźni Cyganów w czasie II wojny Å›wiatowej. Na kanwie wÄ™drówek z Taborem PamiÄ™ci autorka opowiada o odkrywaniu „cygaÅ„skiego Å›wiata”. […]

Read more

Budowa Potencjału Bojowego Wojska Polskiego 1945–1990

Książka jest cennym opracowaniem majÄ…cym charakter monograficzny. Kompleksowo i zrozumiale ujmuje merytoryczne zagadnienia z zakresu polityki obronnej i wojskowoÅ›ci na przestrzeni 45 lat. Autor przedstawia je na tle zjawisk, jakie towarzyszyÅ‚y zimnej wojnie i zwiÄ…zanemu z niÄ… wyÅ›cigowi zbrojeÅ„, którego skutki dotyczyÅ‚y także Polski. Pokazuje rozwój organizacyjno-techniczny wojsk operacyjnych, przedstawiajÄ…c zależnoÅ›ci miÄ™dzy potencjaÅ‚em bojowym wojska a możliwoÅ›ciami ekonomicznymi paÅ„stwa i […]

Read more

Pomorze 1920

Publikacja poświęcona wydarzeniom na Pomorzu w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Mało znany fragment dziejów tej ziemi, dopiero co odzyskanych przez Polskę na mocy traktatu wersalskiego. Najlepsze książki historyczne i o historii. Najtańsze książki z kategorii historia. Najlepsze/najtańsze książki historyczne.

Read more

Historia Polski 1795-1914

Książka jest pierwszÄ… publikacjÄ… z serii podrÄ™czników akademickich, zawierajÄ…cych syntezÄ™ dziejów Polski od czasów najdawniejszych do współczesnoÅ›ci. Autor omawia historiÄ™ Polski od utraty niepodlegÅ‚oÅ›ci w wyniku rozbiorów do wybuchu I wojny Å›wiatowej. Praca uwzglÄ™dnia najnowsze ustalenia i interpretacje źródÅ‚owe historiografii polskiej. Zwarta forma, przystÄ™pny jÄ™zyk oraz struktura wykÅ‚adu, wynikajÄ…ca z dÅ‚ugoletniego doÅ›wiadczenia akademickiego autora, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny podrÄ™cznika. ZaletÄ… […]

Read more

Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci

Editions Spotkania wznawiajÄ… swojÄ… dziaÅ‚alność na rynku wydawniczym. PierwszÄ… pozycjÄ…, jakÄ… chcemy przypomnieć siÄ™ Czytelnikom jest najnowsza książka Witolda Pronobisa „GeneraÅ‚ Grot. Kulisy zdrady i Å›mierci”. Książka stanowi zapis swoistego „śledztwa”, jakiego podjÄ…Å‚ siÄ™ Witold Pronobis, historyk, dziennikarz, pracownik Radia Wolna Europa, a prywatnie bliski krewny Stefana Roweckiego. Åšledztwo to, obfitujÄ…ce w szereg niezwykÅ‚ych przypadków, pozwoliÅ‚o Autorowi ujawnić wiele nieznanych […]

Read more

Jak zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia Pogranicza

W 1803 roku mÅ‚ode Stany Zjednoczone weszÅ‚y w posiadanie rozlegÅ‚ego terytorium na zachód od rzeki Missisipi. Tak zwany Zakup Luizjany (Louisiana Purchase) otworzyÅ‚ drogÄ™ dla realizacji ostatniego i najwiÄ™kszego etapu w historii kolonizacji Ameryki Północnej – marszu na zachód, który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ ponad sto lat wczeÅ›niej. Książka „Jak zdobyto Dziki Zachód” to pasjonujÄ…cy i bÅ‚yskotliwy opis wielkiej przygody – procesu […]

Read more

Świadkowie. Zapomniane głosy. Holokaust

Opowieść o wymordowaniu przez reżim nazistowski ponad sześciu milionów ludzi, w większości Żydów. Ponad sto osób, świadków i uczestników, przedstawia nieubarwione, poruszające obrazy świata gett, obozów i marszów śmierci. Wśród historii mówiących o niewyobrażalnych potwornościach są jednak i takie, które świadczą o nadziei i przetrwaniu. Najlepsze książki historyczne i o historii. Najtańsze książki z kategorii historia. Najlepsze/najtańsze książki historyczne.

Read more

Wilk i Wilczek. Historia najsłynniejszego korsarskiego rejsu Wielkiej Wojny

„Historia dziaÅ‚aÅ„ wojennych na morzach i oceanach Å›wiata w ramach I Wojny Åšwiatowej nie doczekaÅ‚a sie w Polsce szczególnie wielu opracowaÅ„. Tematyka lat 1914-1918 jest dla polskich historyków dużo trudniejsza niż okresu nastÄ™pnej Wojny Åšwiatowej. Przez dÅ‚ugie lata po 1945 roku byÅ‚ to temat zapomniany, pomijany, także ze wzglÄ™dów politycznych. Po 1989 roku powrócono tu do bardziej otwartych badaÅ„. Obecnie […]

Read more

Wschodzące słońce na Pacyfiku

Od Pearl Harbor do Colombo – pasmo niewiarygodnych sukcesów JapoÅ„czyków w pierwszej fazie wojny i jedyny sukces Amerykanów: sÅ‚ynny nalot na Tokio puÅ‚kownika Doolittlea. Morison jak zwykle przedstawia wojnÄ™ z różnych punktów widzenia. Fantastyczna analiza oÅ›rodków wÅ‚adzy Japonii w drodze do wojny. Czy Stany Zjednoczone sÄ… odpowiedzialne za wybuch wojny z JaponiÄ…?Dlaczego doszÅ‚o do tak spektakularnej klÄ™ski w Pearl Harbor? […]

Read more

Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu

Książka poÅ›wiÄ™cona historii obyczajowoÅ›ci w Å›wiecie antycznym oraz szeroko rozumianej kulturze dnia powszedniego. Autorka pisze o „czÅ‚owieku Å›wiata starożytnego”, przedstawiajÄ…c go na szerokim tle funkcjonowania paÅ„stwa, miasta, spoÅ‚eczeÅ„stwa i rodziny. Przedstawia życie codziennym w domu, w szkole, małżeÅ„stwie, pracÄ™ i zawody, zagadnienia komunikacji, Å‚Ä…cznoÅ›ci i podróżach (dokÄ…d i czym podróżowali Grecy i Rzymianie), systemów pieniężnych i handlu, zarówno na szczeblu […]

Read more
1 2 3 312