Bity ortograficzne. Zestaw 3

Zestaw do nauki ortografii w formie zabawy, uczy pisowni około 60 trudnych wyrazów. Wspomaga nie tylko nabywanie umiejętności poprawnego pisania, ale rozwija także pamięć, grafomotorykę oraz umiejętność czytania. Pomoc edukacyjna jest przeznaczona dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Szczególnie polecana uczniom z dysleksją. Zestaw zawiera:– bity ortograficzne – kolorowe karty z rymowankami (do prezentacji),– karty czarno-białe (do ćwiczeń). Podręczniki szkolne […]

Read more

Sylaby, słowa, wyrazy. Ćwiczenia artykulacyjne: szereg syczący. Zeszyt 2

Drugi zeszyt ćwiczeń logopedycznych z serii „Sylaby, słowa, wyrazy” przeznaczony jest dla dzieci z wadliwą artykulacją głosek syczących, jak również dla tych, które dokonują zamiany syczących głosek zwartoszczelinowych na szczelinowe lub głosek syczących szczelinowych na zwartoszczelinowe. Ćwiczenia zawarte w niniejszym zestawie wykorzystają do pracy z dziećmi logopedzi, nauczyciele przedszkoli i początkowych klas szkoły podstawowej. Będzie on również przydatny rodzicom, którzy […]

Read more

Kartkówki z biedronką. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające wiedzę polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Kartkówki z biedronką 3 to ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów klasy 3 szkoły podstawowej, zgodne z najnowszą podstawą programową z 2009 r. Książka składa się z trzech odrębnych działów obejmujących edukację polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą.  W zakresie edukacji polonistycznej szczególny nacisk położono na doskonalenie przez ucznia umiejętności samodzielnego redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych, takich jak opowiadanie, opis i list oraz […]

Read more

Poznaję matematykę krok po kroku. Pakiet

Ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Niniejsza publikacja zawiera ćwiczenia, które wspomagają rozwój rozumowania (myślenia) operacyjnego oraz czynności umysłowe niezbędne do tworzenia pojęć. Składa się z książki z opisami zadań oraz teczki, w której zgromadzono potrzebne materiały do wycięcia. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Słuchanie muzyki. Podręcznik dla klasy 6. Szkoła podstawowa

W podręczniku opracowane zostały następujące tematy lekcji: Pieśni obowiązkowe – Ludwig van Beethoven – Oda do radości, Zygmunt Noskowski – Rzeka, Motywy, frazy, zdania i okresy muzyczne – Stanisław Moniuszko – Pieśń wieczorna, Tańce ludowe w muzyce artystycznej – Dymitr Szostakowicz – Polka z baletu Złoty wiek, Maurycy Ravel – Bolero, Związki muzyki z poezją – Stanisław Moniuszko – pieśń […]

Read more

Religia 4. Jestem chrześcijaninem. Karty pracy do szkoły podstawowej

„Religia 4. Jestem chrześcijaninem” to karty pracy do nauki religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, przeznaczone dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Redaktorami książki są ks. prof J. Szpet oraz D. Jackowiak. Zagadnienia zostały ukazane w taki sposób, by każde dziecko mogło je łatwo zrozumieć. Nauka w klasie czwartej zaczyna się od refleksji nad przyjaźnią, a także nad miłością w […]

Read more

Wesoła szkoła i przyjaciele 3. Ćwiczymy liczenie. Część 2. Edukacja wczesnoszkolna

Zeszyt ćwiczący umiejętność liczenia: stanowi uzupełnienie kart matematycznych zawiera zadania o różnych poziomach trudności; zadania trudniejsze zostały oznaczone piktogramem sowy pozwala na indywidualizację nauczania zawiera zestaw gotowych zadań (w nalepkach), które nauczyciel może wykorzystać w wolnych miejscach zeszytu może być wykorzystywany jako materiał powtórzeniowy dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń lub jako materiał uzupełniający dla uczniów pracujących szybciej Podręczniki szkolne i […]

Read more

Wesoła szkoła i przyjaciele 3. Ćwiczymy pisanie. Część 1. Edukacja wczesnoszkolna

Zeszyt ćwiczący umiejętność pisania: stanowi uzupełnienie podręcznika i kart pracy zawiera ćwiczenia trenujące różne umiejętności – od pisania poprzez przygotowanie do samodzielnych wypowiedzi pisemnych oraz pierwsze ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne pozwala na indywidualizację nauczania może być wykorzystywany jako materiał powtórzeniowy dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń lub jako materiał uzupełniający dla uczniów pracujących szybciej Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Sylaby, słowa, wyrazy. Ćwiczenia artykulacyjne: głoski dźwięczne. Zeszyt 5 + naklejki

Piąty zeszyt ćwiczeń logopedycznych z serii „Sylaby, słowa, wyrazy” przeznaczony jest dla dzieci od piątego roku życia, u których występuje mowa bezdźwięczna. Proponowany tutaj materiał obejmuje ćwiczenia wszystkich dźwięcznych głosek w kolejności zgodnej z metodyką korekcji mowy bezdźwięcznej. Utrwalają one prawidłową wymowę głosek dźwięcznych oraz rozwijają słuch fonemowy w opozycji dźwięczności. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Happy street new 1. Activity book + CD

A two-year course to follow Happy House, or as a first English course for children who are ready to read and write. The characters found in Happy House have grown up a little and are exploring the streets! Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more
1 2 3 4 106