Młot i kowadło

„Młot i kowadło” to rekolekcje wygłoszone dla gimnazjalistów – doskonała pomoc katechetyczna dla osób przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania. Cztery konferencje: O miłości, grzechu, nawróceniu i Kościele, oparte o sny ks. Jana Bosko, prostym i sugestywnym językiem odpowiadają na trudne pytania młodzieży wchodzącej w okres dojrzewania. Czy szatan istnieje naprawdę? Po co chodzić do Kościoła? W miłości nie ma lęku, […]

Read more

Religia 2. Karty pracy

Czy prawdziwe szczęście istnieje? O szczęśliwym zakończeniu utrapień Hioba Co mogę uczynić, aby świat był miejscem szczęśliwym? Między „wierzę” a „wiem” Czym jest wiara religijna? Bóg pomaga człowiekowi iść przez życie Modlić się prawdziwie. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Bliscy sercu Jezusa 2. W drodze do Wieczernika. Ćwiczenia do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń „Bliscy sercu Jezusa” przeznaczony dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej przygotowany został do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Zeszyt ucznia stanowi pomoc uzupełniającą do podręcznika „Bliscy sercu Jezusa 2”, który otrzymał numer dopuszczenia AZ-12-01/1-11. Najnowsza wersja zeszytu ucznia ma nową szatę graficzną, ale niezmieniony format. Treść zeszytu konsultowana była z katechetami […]

Read more

W kościele umacniamy wiarę. Religia. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa

Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik nr KR-23-01/10-KR-5/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie VI szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii. Klasa 1. Gimnazjum

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uczeń na poziomie gimnazjum podjął próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu. Uczeń zachęcony jest do pogłębienia wiary i ma możliwość odkrycia własnej tożsamości chrześcijańskiej. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Aby nie ustać w drodze 2. Religia. Podręcznik. Gimnazjum

Podręcznik nr AZ-32-01/10-PO-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy 2 gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Jestem z wami 2. Podręcznik

Podręcznik „Jestem z Wami” realizuje założenia programowe nauki religii w drugiej klasie gimnazjum. Skupia się na zagadnieniach pragnienia szczęścia, potrzeby wspólnoty, wcielenia i dzieła paschalnego Chrystusa oraz Jego obecności i działania w Kościele (liturgia), sakramentów, wolności, sumienia, prawa naturalnego, Ośmiu Błogosławieństw, Dekalogu, wydarzeń z historii Kościoła powszechnego i polskiego w XVI i XVII w. oraz roku liturgicznego. Podręcznik zachęca do […]

Read more

Kochamy Pana Jezusa 2. Religia. Karty pracy. Szkoła podstawowa

Karty pracy „Kochamy Pana Jezusa 2” przeznaczone są dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej do nauki religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski. Autorami publikacji są Jan Szpet i Danuta Jackowiak. Karty pracy stanowią uzupełnienie podręcznika „Kochamy Pana Jezusa 2”. Treści publikacji skupione są wokół tematów odkrywania miłości i przyjaźni Bożej w Piśmie Świętym, przeżywaniu roku liturgicznego oraz osoby Jezusa Chrystusa. […]

Read more

Przyjmujemy Pana Jezusa. Religia. Podręcznik. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) oraz roku liturgicznego. Przygotowano prostsze i krótsze teksty. Szatę graficzną podręcznika tworzy wiele nowych […]

Read more

Jezus jest z nami 3. Podręcznik. Szkoła podstawowa

Podręcznik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.Zawiera 57 tematów, a w nich stałe elementy:– słowa Pisma Świętego,– zaproszenie do modlitwy,– pytania do refleksji „Zastanów się”,– teksty pieśni lub piosenek,– zapiski z pamiętnika trzecioklasisty,– teksty „Zapamiętaj”.Jego atrakcyjna grafika i przyjazna narracja zachęcają do systematycznych spotkań z Jezusem.Stałe elementy graficzne– porządkują i pomagają w zrozumieniu katechetycznych […]

Read more
1 2 3 4 7