Przyjmujemy Pana Jezusa. Religia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy 3 szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania religii nr AZ-1-01/10. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Religia 4. Jestem chrześcijaninem. Karty pracy do szkoły podstawowej

„Religia 4. Jestem chrześcijaninem” to karty pracy do nauki religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, przeznaczone dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Redaktorami książki są ks. prof J. Szpet oraz D. Jackowiak. Zagadnienia zostały ukazane w taki sposób, by każde dziecko mogło je łatwo zrozumieć. Nauka w klasie czwartej zaczyna się od refleksji nad przyjaźnią, a także nad miłością w […]

Read more

W miłości Boga. Religia. Podręcznik. Klasa 3. Gimnazjum

Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-02/13. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Religia. Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia. Klasa 4. Szkoła podstawowa

Ćwiczenia do podręcznika do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie IV szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodne z programem nauczania. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Żyję twoją miłością. Religia. Podręcznik. Klasa 3. Gimnazjum

Podręcznik „Żyję Twoją miłością” realizuje założenia nowej podstawy programowej. Wyjaśnia młodym ludziom prawdy teologiczne i konfrontuje je z praktyka, odwołując się do wielu różnorodnych przykładów. Podręcznik wyróżnia się prostym, zrozumiałym językiem dostosowanym do wieku odbiorców, czytelną strukturą oraz nowoczesną oprawą graficzną. Dzięki temu uczniowie chętnie pogłębiają wiedzę o religii i aktywnie uczestniczą w katechezach. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Kochamy Pana Jezusa 2. Podręcznik

Podręcznik przeznaczony do nauki na lekcjach religii w klasie 2 szkoły podstawowej. Kluczowym elementem książki są treści związane z przygotowaniem ucznia do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej – uczniowie poznają m.in. pojęcia grzechu i sumienia, warunki oraz formułę spowiedzi, a także symbolikę gestów związanych z sakramentami pojednania oraz Eucharystii.  Podczas pracy z podręcznikiem uczniowie odkrywają również miłość Bożą w Piśmie Świętym, […]

Read more

Idziemy do Jezusa 2. Podręcznik do religii. Szkoła podstawowa + CD

Podręcznik zawiera 56 tematów. W drugim roku trzyletniego cyklu przygotowania do pełnego udziału w Eucharystii uczeń spotyka się z pogłębionym przeżywaniem Bożego działania w swoim życiu i w świecie, do którego należy. Poznaje życie i naukę Jezusa Chrystusa na tle wydarzeń roku liturgicznego i nawiązuje z Nim osobistą więź, co prowadzi do rozbudzenia życia wiarą w oczekiwaniu na przyjęcie Jezusa […]

Read more

Aby nie ustać w drodze. Religia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2. Gimnazjum

Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie II gimnazjum. Nr programu AZ-3-01/10. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

W drodze do Wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Ćwiczenia do religii. Klasa 1. Szkoła podstawowa

Zeszyt ucznia stanowi niezbędne dopełnienie podręcznika „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” przeznaczonego do nauki na lekcjach religii w klasie 1 szkoły podstawowej. Zawarte w zeszycie ćwiczenia są integralną częścią każdej katechezy – pełnią funkcję wprowadzenia oraz rozwinięcia tematu lekcji, aktywizują klasę podczas zajęć oraz utrwalają wiedzę. Zadania są dostosowane do wieku uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1 edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia […]

Read more

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia. Klasa 2. Gimnazjum

Zeszyt ćwiczeń autorstwa Teresy Król, stanowi pomoc dla nauczyciela oraz uczniów 2 klasy gimnazjum. Treści zeszytu dostosowano do Nowej Podstawy Programowej (NPP) oraz zmieniono szatę graficzną. Rozwiązanie wielu testów, diagramów, logogryfów i krzyżówek ugruntowuje wiedzę ucznia z dziedziny prokreacji człowieka i dopomaga w wypracowaniu dobrych nawyków. Zeszyt ucznia klasy drugiej gimnazjum zawiera ok. 80 ćwiczeń: polecenia, tabele, psychozabawy, krzyżówki, rysunki, […]

Read more
1 2 3 7