Działalność gospodarcza w gastronomii. Podręcznik. Klasa 3. Tom 3. Technikum

Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizujący treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Niezbędny do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Wiedza teoretyczna poparta jest licznymi przykładami i ćwiczeniami. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Obsługa kelnerska. Podręcznik. Część 1

Podręcznik do nauki: organizacji stanowiska pracy i systemów obsługi kelnerskiej, umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera, czynności związanych z obsługą gości, opracowywania karty menu oraz doradzania gościom w wyborze potraw i napojów, przyjmowania i rejestrowania zamówień gości, nakrywania stołu, dobierania urządzeń, bielizny, zastawy stołowej oraz sprzętu serwisowego do podawania potraw i napojów. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Sztuka autoprezentacji i wizażu

Książka jest przeznaczona dla osób kształcących się w zawodach wizażysty i technika usług kosmetycznych. Jest także adresowana do kobiet, które chciałyby poznać tajniki dobierania garderoby do figury, typu urody oraz okazji. Autorka udziela wielu praktycznych wskazówek oraz przestrzega przed najczęstszymi błędami. Atutem publikacji są liczne fotografie i rysunki. Zakres tematyczny książki: figury, kolory i kształty, typy urody, tajemnice kolorów, barwy, […]

Read more

Laboratorium magazynowe. Podręcznik. Technikum, szkoła policealna

Ważne miejsce w strukturze logistyki zajmuje gospodarka zapasami, związana z funkcjonowaniem magazynów. Niemożliwe jest zrozumienie czynności magazynowych bez praktycznych ćwiczeń, a także analizowania konkretnych modeli sytuacyjnych i przykładów. Prezentowany podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej w zakresie logistyki. Książka zawiera szereg przykładów i zadań, rozumianych jako bezpośrednią pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu pracy nowoczesnego, dobrze zarządzanego magazynu, wykorzystującego gospodarkę […]

Read more

BHP w branży mechanicznej. Efekty kształcenia wspólne dla branży

W podręczniku omówiono zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowano również źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżono przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej. Podręcznik. Część 2

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach. Część II obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem, nawożeniem oraz ochroną roślin uprawnych. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk. Kwalifikacja E.24.1. Szkoła ponadgimnazjalna

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z: zasadami BHP i ppoż. transformatorami maszynami prądu stałego maszynami indukcyjnymi maszynami synchronicznymi pomiarami maszyn elektrycznych aparaturą łączeniową i sterowniczą przekształtnikami energoelektronicznymi odbiornikami energii elektrycznej zabezpieczeniami maszyn elektrycznych Treści teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami, ilustracjami […]

Read more

Diagnostyka pojazdów samochodowych. Podręcznik. Technikum, szkoła zawodowa

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizujący treści z zakresu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – M.18.1 Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. W książce omówiono podstawowe wiadomości o badaniach samochodów, o diagnostyce ogólnej oraz o diagnostyce poszczególnych zespołów i układów samochodu. Przybliżono także metody weryfikacji i pomiaru parametrów, dobór narzędzi, urządzeń pomiarowych […]

Read more

Modelowanie 2D i 3D w programie Autodesk Inventor. Podstawy ćwiczenia dla uczniów średnich szkół technicznych

Zeszyt ćwiczeń zawierający podstawowe informacje umożliwiające naukę programu CAD oraz wykonane w tym programie przykłady dokumentacji 2D i 3D, jak również ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Jednym z ćwiczeń jest projekt przekładni zębatej. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Reklama. Podręcznik

Celem podręcznika jest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu reklamy, prowadzącej ucznia niemalże „za rękę” przez wszystkie etapy całego procesu planowania i zarządzania działalnością reklamową. Zaprezentowane treści wsparte zostały licznymi ilustracjami z praktyki gospodarczej w Polsce. Zawarte w podręczniku przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne pozwalają uczniowi na doskonalenie przyswojonej wiedzy w sposób praktyczny. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more
1 2 3 25