Galeria możliwości. Plastyka. Klasa 1. Szkoła podstawowa

Zeszyt zawiera ciekawe propozycje prac plastycznych, które dzieci mogą wykonać podczas zajęć w szkole. Tematy prac nawiązują do emocji (radość, smutek, szczęście, złość, zachwyt, strach, niepokój, miłość, zazdrość, ciekawość, duma, tęsknota, radość działania, miłość matki). Karty proponują wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych. Poza rysowaniem i malowaniem farbami także m.in. frotaż i malowanie barwną bibułą i wodą. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Liczydełko. Dodawanie i odejmowanie. Ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

“Liczydełko” to zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej pracy ucznia bez względu na realizowany program i wybrany przez nauczyciela podręcznik. Karty nawiązują do zapomnianych i niedocenianych “słupków”, które umożliwiają skuteczne wytrenowanie techniki rachunkowej. Zestawy przykładów zostały tak dobrane, żeby dziecko zauważyło zależności występujące między liczbami (np. składnikami) a wynikiem. Zakres ćwiczeń jest zgodny z obowiązującą podstawą programową. Zestaw jest doskonałym materiałem […]

Read more

Szkoła na miarę 3. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa + CD

Zajęcia komputerowe to podręcznik z ćwiczeniami, które łączą wiadomości z różnych dziedzin, pozwalając na ich naturalne utrwalenie z użyciem nowoczesnego medium, jakim jest komputer. Zajęcia Komputerowe stawiają na ćwiczenia praktyczne – praca wyłącznie z komputerem! Urozmaicone aktywności uczą logicznego myślenia i kojarzenia faktów. zamieniają naukę czytania, pisania i liczenia w pasjonującą przygodę, a także wyrabiają umiejętności współpracy w grupie czy […]

Read more

Skarby. Piszę poprawnie. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 3. Szkoła podstawowa

Zeszyt ćwiczeń uzupełniający i rozszerzający kształcenie polonistyczne. Zawiera zebrane najważniejsze treści z zakresu gramatyki i ortografii, które dziecko poznaje w klasach 1–3. Zawiera różnorodne ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, których zadaniem jest zdobycie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku i zasad poprawnej pisowni. Ułatwia uczniowi przygotowanie się do sprawdzianu na koniec klasy 3. Zeszyt ćwiczeń doskonali umiejętności:  Ładnego […]

Read more

Sylaby, słowa, wyrazy. Ćwiczenia artykulacyjne: szereg syczący. Zeszyt 2

Drugi zeszyt ćwiczeń logopedycznych z serii „Sylaby, słowa, wyrazy” przeznaczony jest dla dzieci z wadliwą artykulacją głosek syczących, jak również dla tych, które dokonują zamiany syczących głosek zwartoszczelinowych na szczelinowe lub głosek syczących szczelinowych na zwartoszczelinowe. Ćwiczenia zawarte w niniejszym zestawie wykorzystają do pracy z dziećmi logopedzi, nauczyciele przedszkoli i początkowych klas szkoły podstawowej. Będzie on również przydatny rodzicom, którzy […]

Read more

Poznaję matematykę krok po kroku. Pakiet

Ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Niniejsza publikacja zawiera ćwiczenia, które wspomagają rozwój rozumowania (myślenia) operacyjnego oraz czynności umysłowe niezbędne do tworzenia pojęć. Składa się z książki z opisami zadań oraz teczki, w której zgromadzono potrzebne materiały do wycięcia. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Wesoła szkoła i przyjaciele 3. Ćwiczymy liczenie. Część 2. Edukacja wczesnoszkolna

Zeszyt ćwiczący umiejętność liczenia: stanowi uzupełnienie kart matematycznych zawiera zadania o różnych poziomach trudności; zadania trudniejsze zostały oznaczone piktogramem sowy pozwala na indywidualizację nauczania zawiera zestaw gotowych zadań (w nalepkach), które nauczyciel może wykorzystać w wolnych miejscach zeszytu może być wykorzystywany jako materiał powtórzeniowy dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń lub jako materiał uzupełniający dla uczniów pracujących szybciej Podręczniki szkolne i […]

Read more

Wesoła szkoła i przyjaciele 3. Ćwiczymy pisanie. Część 1. Edukacja wczesnoszkolna

Zeszyt ćwiczący umiejętność pisania: stanowi uzupełnienie podręcznika i kart pracy zawiera ćwiczenia trenujące różne umiejętności – od pisania poprzez przygotowanie do samodzielnych wypowiedzi pisemnych oraz pierwsze ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne pozwala na indywidualizację nauczania może być wykorzystywany jako materiał powtórzeniowy dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń lub jako materiał uzupełniający dla uczniów pracujących szybciej Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Sylaby, słowa, wyrazy. Ćwiczenia artykulacyjne: głoski dźwięczne. Zeszyt 5 + naklejki

Piąty zeszyt ćwiczeń logopedycznych z serii „Sylaby, słowa, wyrazy” przeznaczony jest dla dzieci od piątego roku życia, u których występuje mowa bezdźwięczna. Proponowany tutaj materiał obejmuje ćwiczenia wszystkich dźwięcznych głosek w kolejności zgodnej z metodyką korekcji mowy bezdźwięcznej. Utrwalają one prawidłową wymowę głosek dźwięcznych oraz rozwijają słuch fonemowy w opozycji dźwięczności. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Wesoła szkoła i przyjaciele 3. Ćwiczymy pisanie. Część 4. Szkoła podstawowa

Zeszyt ćwiczący umiejętność pisania: stanowi uzupełnienie podręcznika i kart pracy, zawiera ćwiczenia trenujące różne umiejętności (od pisania, poprzez przygotowanie do samodzielnych wypowiedzi pisemnych oraz pierwsze ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne) pozwala na indywidualizację nauczania, zawiera bowiem wolne miejsca, które są przeznaczone do zagospodarowania przez nauczyciela. Może on zaproponować w tych miejscach własne ćwiczenia zgodne z potrzebami konkretnego ucznia lub wykorzystać ćwiczenia […]

Read more
1 2 3 40