Działalność gospodarcza w gastronomii. Podręcznik. Klasa 3. Tom 3. Technikum

Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizujący treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej. Niezbędny do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Wiedza teoretyczna poparta jest licznymi przykładami i ćwiczeniami. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Infos 3B. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła ponadgimnazjalna + CD

Kurs języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych stworzony w ścisłej współpracy z nauczycielami i ekspertami języka niemieckiego. Zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Rozwija umiejętności niezbędne do poprawnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Składa się z 6 tomów semestralnych umożliwiających pracę zarówno z grupami rozpoczynającymi, jak i kontynuującymi naukę języka niemieckiego w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. Podręczniki […]

Read more

Tangram 2B. Edycja polska

Jest to wersja podręcznika Tangram 2B (lekcje 7-12) przeznaczona dla polskich uczniów. Książka ćwiczeń zawiera polecenia i komentarz kontrastywny w języku polskim. Podręcznik został dopuszczony przez MENiS do użytku szkolnego na poziomie liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym. Numer dopuszczenia 56/02. 264 strony. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Geografia turystyczna. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Szkoła ponadgimnazjalna

Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, kadry turystycznej oraz osób zainteresowanych zagadnieniami geograficzno – turystycznymi. W części pierwszej przedstawiono: – zagadnienia dotyczące geografii turystycznej oraz jej miejsce w naukach geograficznych i turystycznych – treści związane z kartograficznymi źródłami informacji geograficznej i turystycznej – charakterystykę środowiska przyrodniczego i walorów antropogenicznych Polski – zróżnicowanie regionalne […]

Read more

Sztuka autoprezentacji i wizażu

Książka jest przeznaczona dla osób kształcących się w zawodach wizażysty i technika usług kosmetycznych. Jest także adresowana do kobiet, które chciałyby poznać tajniki dobierania garderoby do figury, typu urody oraz okazji. Autorka udziela wielu praktycznych wskazówek oraz przestrzega przed najczęstszymi błędami. Atutem publikacji są liczne fotografie i rysunki. Zakres tematyczny książki: figury, kolory i kształty, typy urody, tajemnice kolorów, barwy, […]

Read more

Laboratorium magazynowe. Podręcznik. Technikum, szkoła policealna

Ważne miejsce w strukturze logistyki zajmuje gospodarka zapasami, związana z funkcjonowaniem magazynów. Niemożliwe jest zrozumienie czynności magazynowych bez praktycznych ćwiczeń, a także analizowania konkretnych modeli sytuacyjnych i przykładów. Prezentowany podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej w zakresie logistyki. Książka zawiera szereg przykładów i zadań, rozumianych jako bezpośrednią pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu pracy nowoczesnego, dobrze zarządzanego magazynu, wykorzystującego gospodarkę […]

Read more

Podręczne tablice szkolne. Matematyka 2. Planimetria, stereometria, trygonometria, analiza

Podręczne Tablice Szkolne – Matematyka dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum to przemyślane, uporządkowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych i niezbędnych l definicji, l twierdzeń, l wzorów, l wartości podstawowych funkcji, a także l przykładowych rozwiązań. Część 2 zawiera planimetrię stereometrię, trygonometrię i ciąg dalszy analizy, (część 1 – logika, algebra i analiza). Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki, co […]

Read more

Informatyka. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Nr dopuszczenia 516/2012 Podręcznik dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Geografia. Tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:• wszystkie ważne pojęcia geograficzne, ich definicje i opisy• zestawienia faktów, które trzeba zapamiętać• informacje, które mogą się przydać w każdej chwili• starannie zebrane i w pełni wiarygodne dane liczbowe• wiedzę o budowie i historii Ziemi, ukształtowaniu powierzchni, klimacie, ludności, gospodarce Polski i świata— wszystko w jednym tomie Seria TABLICE SZKOLNE to:• najszybsza powtórka z każdego przedmiotu• […]

Read more

BHP w branży mechanicznej. Efekty kształcenia wspólne dla branży

W podręczniku omówiono zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowano również źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżono przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more
1 2 3 80