Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Tom 4

„Rzetelne informacje o najważniejszych Polakach, którzy zaistnieli – często w skali ponadkrajowej – w rozwoju szeroko pojętych nauk przyrodniczych, ścisłych i techniki, prezentowane są na łamach tego słownika. Jego czytelnicy i użytkownicy będą bez wątpienia zdumieni wagą i skalą przedstawionych na jego łamach polskich osiągnięć. Jestem pod ich wrażeniem, pogłębionym w trakcie redagowania słownika, kiedy to sam dowiedziałem się o […]

Read more

W kręgu zagadnień literackich "Tygodnika Powszechnego" (1945-1953)

Autorka nadała swej monografii konstrukcję problemową. Zaprezentowała „Tygodnik Powszechny” na tle innych periodyków społeczno-kulturalnych doby stalinizmu w Polsce. Zabieg taki jest uzasadniony, ażeby pokazać całe tło dyskusji prasowej o najważniejszych zagadnieniach politycznych, społecznych i kulturalnych pierwszych lat historii Polski po „wyzwoleniu” przez Armię Czerwoną. Przedstawienie głównych konkurentów „Tygodnika” w zmaganiach o zdobycie ówczesnej inteligencji jest jak najbardziej celowe. Z recenzji […]

Read more

Dziennik Adama Czerniakowa. Próba lektury

Roman Zimand – pisał Jacek Leociak – w eseju o dzienniku Adama Czerniakowa, docenił ten tekst jako ważne źródło historyczne, ale dostrzegł w nim przede wszystkim kunsztownie skomponowany przekaz doświadczenia Zagłady i sposób manifestowania się autora świadectwa. Badał więc sposoby konstruowania wypowiedzi, retorykę tekstu, udowadniając tym samym, że analiza dyskursu dokumentów ludobójstwa jest nie tylko usprawiedliwiona, lecz także poznawczo niezmiernie […]

Read more

Skalne olśnienia. Współczesna poezja tatrzańsko-podhalańska

„Praca stanowi efekt badań nad fenomenem współczesnej poezji związanej tematycznie z Tatrami i Podhalem. Dobrą orientację autorki w podjętym jako temat zagadnieniu, a ponadto wyraźne zaprzyjaźnienie się z przedmiotem własnych rozważań potwierdza obszerna lista autorskich publikacji poświęconych problematyce, a także zawartość Aneksu, w którym – obok cennej antologii wierszy wybranych autorów – odnajdziemy także wywiady z bohaterami prezentowanych analiz.”Prof. dr […]

Read more

Długi cień Don Kichota

„W książce Magdaleny Barbaruk Don Kichote nie jest postacią papierową; przeciwnie, okazuje się bohaterem zaskakująco żywym i żywotnym, swego rodzaju lustrem, w którym nie tylko kultura hiszpańska może się bez trudu przejrzeć. Dzieje się tak dlatego, że Autorka wyprowadza swojego bohatera z przestrzeni literatury i historii i wprowadza go w domenę kultury i współczesności. Ujawnia nieprzeczuwane i nieobliczalne semantyczne potencje […]

Read more

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje

Horyzonty nowoczesności.Tom 94 Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje, pod red. Teresy Walas i Ryszarda Nycza – to druga część szerzej zakrojonego projektu, będącego rezultatem zespołowej pracy, a zmierzającego do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji humanistycznej oraz obecnej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej. Najlepsze książki z językoznawstwa i języka polskiego. Najtańsze książki językoznawcze i o języku polskim. Najlepsze/najtańsze książki językoznawcze […]

Read more

Czesław Miłosz i historyczność kultury

„Zmysłowość i metafizyka nie wykluczają się, podobnie jak wiara i wątpliwości, ale warunkują się wzajemnie. Odpychająca jest natura jako taka, rządząca się swym wewnętrznym prawem, ale dla człowieka jest piękna, ponieważ umie on patrzeć na nią oczami, w których odzwierciedla się pierwiastek boski (…) Nie każda erotyczna miłość jest chciwą żądzą, nie każde piękno pokusą i uwiedzeniem. Ale różnice te […]

Read more

Jazyky světa. Historie a současnost

Pełny przegląd niemal 2000 języków ze wszystkich kontynentów. Rozwój morfologii i leksyki od prajęzyka po współczesność. 200 fotografii. Mapy, schematy języków i przykłady pism. Szczegółowy rejestr użytych terminów lingwistycznych. Najlepsze książki z językoznawstwa i języka polskiego. Najtańsze książki językoznawcze i o języku polskim. Najlepsze/najtańsze książki językoznawcze / język polski.

Read more

Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej

Czy w polskiej poezji ostatniego półwiecza mamy do czynienia ze zjawiskami, przy opisie których należałoby zwrócić się ku współczesnej myśli postsekularnej? Może wydawać się, że niekoniecznie, a pole duchowych poszukiwań w stosunkowo zgodny sposób podzieliły w niej legitymująca się długą tradycją poezja religijna oraz nowoczesny wariant literackich poszukiwań sacrum, jakim pozostaje szeroko rozumiana poetyka epifanii. Z jednej strony zatem – […]

Read more

Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku

Książka Łukasza Smugi porusza zagadnienie odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej ostatnich dwóch dekad. Jej celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi nieznanych w Polsce powieści oraz krytycznoliterackich sporów toczących się wokół hiszpańskiej literatury homoseksualnej. Autora interesuje przede wszystkim stosunek pisarzy do zastanej tradycji literackiej oraz istniejących w kulturze różnych konceptualizacji homoseksualizmu. Tytułowe „wbrew naturze i kulturze” nawiązuje do specyficznej sytuacji pisarza homoseksualnego, […]

Read more
1 2 3 77