Pharmindex 2015. Kompedium leków

Pharmindex Kompendium Leków jest encyklopedycznym indeksem leków obecnych na polskim rynku, zawiera opisy preparatów wpisanych do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najlepsze książki z nauk ścisłych oraz medycyny.

Read more

Leki po Dyplomie 2014/1. Interna

W publikacji zamieszczono informacje o lekach, z uwzglÄ™dnieniem ich postaci i dawek, a także wielkoÅ›ci opakowaÅ„ dostÄ™pnych na rynku. Poza lekami wydawanymi wyÅ‚Ä…cznie na receptÄ™, w książce tej znajdÄ… paÅ„stwo także informacje o niektórych preparatach dostÄ™pnych bez recepty, promowanych przez firmy farmaceutyczne. W krótkim opisie leku zawarto syntetycznie podane dziaÅ‚anie leku, wskazania, przeciwwskazania do stosowania wraz z ostrzeżeniami, dziaÅ‚ania niepożądane […]

Read more

Interakcje leków z pożywieniem

Czy wiesz, że rodzaj posiÅ‚ku może zmieniać dziaÅ‚anie Twojego leku? Czy wiesz, że niektóre leki powinno siÄ™ zażywać po posiÅ‚ku, a inne na czczo?Czy wiesz, że soki owocowe, zwÅ‚aszcza sok grejpfrutowy, mogÄ… wpÅ‚ywać na efekt dziaÅ‚ania leku?Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz wÅ‚aÅ›nie w tej książce. Autorzy niniejszej monografii – specjaliÅ›ci w dziedzinie bromatologii, farmakologii oraz dietetyki – na […]

Read more

Zakrzepy i zatory

Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowana przez wybitnych specjalistów. Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej. Najnowsza wiedza, aktualne piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny. Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów intensywnej opieki medycznej. Najlepsze książki z nauk ścisłych oraz medycyny.

Read more

Leki i mikroskładniki odżywcze

Przyjmowanie co najmniej piÄ™ciu leków dziennie – to codzienność ludzi starszych pacjentów przewlekle chorych. UwzglÄ™dnianie interakcji miÄ™dzy tymi lekami – to codzienność lekarzy i farmaceutów. Czy zawsze zdajemy sobie sprawÄ™, że przyjmowane każdego dnia pożywienie, mikroskÅ‚adniki i leki wpÅ‚ywajÄ… na siebie nawzajem? Omeprazol wpÅ‚ywa niekorzystnie na wchÅ‚anianie witaminy B12, statyny zakłócajÄ… gospodarkÄ™ koenzymu Q10, witamina B6 przyspiesza rozkÅ‚ad L-dopa: znajÄ…c […]

Read more

Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji postaci leku w uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Książka adresowana jest osób, w swojej praktyce zawodowej stykają się z problematyką wytwarzania leków, studentów wydziałów farmaceutycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Najlepsze książki z nauk ścisłych oraz medycyny.

Read more

Kompendium farmakologii

W publikacji w sposób zwiÄ™zÅ‚y scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których poszczególne grupy leków znajdujÄ… zastosowanie, a także mechanizmy dziaÅ‚ania tych leków. W ich opisach uwzglÄ™dniono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie oraz najważniejsze dziaÅ‚ania niepożądane. W celu uÅ‚atwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii podano nazwy i dostÄ™pne postaci wybranych produktów handlowych, a także miÄ™dzynarodowe nazwy substancji czynnych. […]

Read more

Kompendium farmakologii

W publikacji w sposób zwiÄ™zÅ‚y scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których poszczególne grupy leków znajdujÄ… zastosowanie, a także mechanizmy dziaÅ‚ania tych leków. W ich opisach uwzglÄ™dniono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie oraz najważniejsze dziaÅ‚ania niepożądane. W celu uÅ‚atwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii podano nazwy i dostÄ™pne postaci wybranych produktów handlowych, a także miÄ™dzynarodowe nazwy substancji czynnych. […]

Read more

Farmakologia. Repetytorium

DoskonaÅ‚a pomoc podczas powtarzania materiaÅ‚u z farmakologii. Zawartość książki zostaÅ‚a wyselekcjonowana i ograniczona do minimum. Wyznacznikiem zawartoÅ›ci jest z jednej strony praktyczna – z terapeutycznego punktu widzenia – użyteczność wiedzy, a z drugiej – speÅ‚nianie programowego minimum egzaminacyjnego dla studentów medycyny. Najlepsze książki z nauk Å›cisÅ‚ych oraz medycyny.

Read more

Leki po Dyplomie 2016. Weterynaria

Książka skierowana jest do lekarzy weterynarii. Zamieszczono w niej informacje o lekach, z uwzględnieniem ich postaci i dawek, a także wielkości opakowań dostępnych na rynku. Poza lekami wydawanymi wyłącznie na receptę znajdą w niej Państwo również informacje o lekach dostępnych bez recepty oraz niektórych preparatach nieleczniczych promowanych przez firmy farmaceutyczne. Najlepsze książki z nauk ścisłych oraz medycyny.

Read more
1 2 3 4