Email marketing

To już trzecia książka w serii „Twoja firma widoczna w internecie”, omawiającej najnowsze trendy oraz metody działania firm w internecie. Te nieduże i pełne konkretnej wiedzy publikacje mają charakter pisanych na gorąco raportów z pierwszej linii cyfrowego frontu. Autorami są młodzi profesjonaliści, przedstawiciele generacji określanej jako digital native, dzielący się swoimi praktycznymi doświadczeniami. Najlepsze książki o marketingu, biznesie i ekonomiczne.

Read more

Narzędzia Google dla małych i średnich przedsiębiorstw

ZamysÅ‚em Autorów byÅ‚o napisanie książki bÄ™dÄ…cej rodzajem instrukcji dla przedsiÄ™biorców o tym, jak dziÄ™ki darmowym narzÄ™dziom internetowym zwiÄ™kszyć konkurencyjność firmy na  rynku. Ta nieduża książka  ma zająć czytelnikom jak najmniej czasu i przekazać  maksimum praktycznych informacji oraz instrukcji, jak skutecznie dziaÅ‚ać w internecie bez zbÄ™dnych kosztów. Książka omawia produkty firmy Google z tego prostego powodu, że wyszukiwarka Google oraz inne […]

Read more

Reklama w Google

Każda dziaÅ‚alność, każda usÅ‚uga i każdy produkt wymaga reklamy. Internet z dnia na dzieÅ„ staje siÄ™ najbardziej popularnym i efektywnym medium reklamowym. JednoczeÅ›nie ponad 90% internautów w Polsce używa wyszukiwarki Google. Te trzy elementy:reklamÄ™ internet GoogleÅ‚Ä…czy w sobie efektywny, elastyczny i finansowo dostÄ™pny program reklamowy Google AdWords. Autorzy poradnika, zawodowo zwiÄ…zani z firmÄ… Google, w bardzo praktyczny i przystÄ™pny sposób […]

Read more

O sukcesie

Każdy czÅ‚owiek, którego potomność nazwaÅ‚a wielkim, każdy czÅ‚owiek, któremu powiodÅ‚o siÄ™ w życiu, osiÄ…gnÄ…Å‚ wielkość bÄ…dź sukces, ponieważ potrafiÅ‚ skupić siÄ™ na celu i konsekwentnie dążyć w jednym wytyczonym kierunku. Wielu osobom wydaje siÄ™, że sÄ… biedne, podczas gdy tak naprawdÄ™ otacza je bogactwo możliwoÅ›ci, ale one ich nie dostrzegajÄ…. ZÅ‚ota okazja, której poszukujesz, znajduje siÄ™ w Tobie. Nie w […]

Read more

Wolność i kontrola w internecie drugiej fali

„Stany Zjednoczone i UniÄ™ EuropejskÄ… Å‚Ä…czy tyle wspólnych interesów i tradycji, że systemy medialne i skutki ich dziaÅ‚ania też muszÄ… pozostawać we wzajemnej zależnoÅ›ci. porównujÄ…c jednak szczegóły, zobaczymy jak różne rozwiÄ…zania sÄ… czasem przyjmowane (np. prawnie) i jak różny jest poziom koherencji obu systemów. CzÄ™sto zalezy on od pÅ‚aszczyzny współdziaÅ‚ania. kotektstualny charakter analizy systemów medialnych nabiera na znaczeniu. Internet dzisiaj […]

Read more

Jak zdobyć klientów w Internecie

Internet w krótkim czasie zrewolucjonizowaÅ‚ naszÄ… rzeczywistość biznesowÄ…. Niestety wiele przedsiÄ™biorstw nadal nie wykorzystuje szansy, jakÄ… daje obecność w sieci, sprowadzajÄ…c tak kompleksowe narzÄ™dzie do statycznej, nieciekawej strony WWW stworzonej jak najmniejszym nakÅ‚adem kosztów i nigdzie niepromowanej. Ta książka wskazuje, jak najefektywniej wykorzystać możliwoÅ›ci Internetu do osiÄ…gania celów biznesowych:przekonujÄ…cy wizerunek firmy w Internecie, optymalne zastosowanie interaktywnych narzÄ™dzi, promocja strony WWW, […]

Read more

Samo sedno. E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online

ARTUR MACIOROWSKI E-MARKETING W PRAKTYCE. STRATEGIE SKUTECZNEJ PROMOCJI ONLINE   Przekonaj siÄ™, jak pozyskać klientów w sieci i przechytrzyć konkurencjÄ™! Poznaj cenne wskazówki praktyka e-biznesu!   Trzymasz w rÄ™kach najbardziej rozbudowany i kompleksowy przewodnik po e-marketingu w Polsce. Poradnik nauczy ciÄ™, jak używać internetowych narzÄ™dzi do efektywnej budowy i wzmocnienia dziaÅ‚aÅ„ twojej firmy czy marki. Dowiesz siÄ™, jak praktycznie planować […]

Read more

Marketing internetowy. Szybkie Å‚Ä…cze z klientami

Chociaż „oczywistÄ… oczywistoÅ›ciÄ…” jest fakt, że prowadzenie marketingu w internecie to dzisiaj biznesowa konieczność, dużo proÅ›ciej wyglÄ…da to w teorii niż w praktyce. Od czego zacząć? Jak siÄ™ odnaleźć w caÅ‚ym tym chaosie? Co zrobić, by nie zaplÄ…tać siÄ™ w zawiÅ‚oÅ›ci wirtualnej sieci? Autor tej książki nie zakÅ‚ada, że skoro jesteÅ› użytkownikiem internetu, można od razu wrzucić CiÄ™ na gÅ‚Ä™bokÄ… […]

Read more

Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

DzieÅ„ dobry! Co u Ciebie sÅ‚ychać? Media spoÅ‚ecznoÅ›ciowe majÄ… siÄ™ do tych tradycyjnych jak maÅ‚e firmy do wielkich korporacji. Facebook, Twitter, Instagram — to narzÄ™dzia szybkie, bezpoÅ›rednie i pozbawione zadÄ™cia. Twoja firma też taka jest, prawda? Może nie pracujÄ… dla Ciebie rzesze ludzi. Może Twoje biuro nie przypomina realizacji marzenia architekta. Może nie dysponujesz milionowym budżetem na reklamÄ™… Ale masz […]

Read more

Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek

Znajdujemy siÄ™ u progu nowego stulecia zarzÄ…dzania. Przez lata udaÅ‚o nam siÄ™ wypracować doskonaÅ‚e metody zarzÄ…dzania dużymi firmami, jednak w kwestii startupów i innowacji nadal dziaÅ‚amy po omacku. Niniejsza książka stawia pierwsze solidne fundamenty dla przedsiÄ™biorczoÅ›ci w nowych czasach. Stworzony przez autora ruch „Lean Startup” dąży do tego, abyÅ› mógÅ‚ stworzyć kolejny hit rynkowy za pomocÄ… najnowoczeÅ›niejszych narzÄ™dzi. Bez wzglÄ™du […]

Read more
1 2 3