Tytus, Romek i A’Tomek w wojnie o niepodlegÅ‚oÅ›c Ameryki z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani

Najnowszy, piÄ…ty już, album historyczny przygód Tytusa, Romka i A’Tomka. Papcio Chmiel ponownie zaskoczy swoich czytelników. Mistrz polskiego komiksu wysyÅ‚a tym razem swoich bohaterów do Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej MoÅ›ci i Rzeczypospolitej. Kultowa postać Tytusa staje ramiÄ™ w ramiÄ™ z generaÅ‚em Tadeuszem KoÅ›ciuszkÄ… i Kazimierzem PuÅ‚askim, by razem walczyć o niepodlegÅ‚ość Ameryki. Ale bÄ™dzie to bitwa bez ofiar, bo […]

Read more

Uncanny Avengers. Tom 2. Bliźnięta apokalipsy

Specjalna grupa Avengers – w której staÅ‚ym czÅ‚onkom Avengers towarzyszÄ… mutanci, znani wczeÅ›niej z komiksów o X-Men – staje przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Oto Å›wiatu ponownie zagraża Apocalipse. A raczej jego dzieci. Ta szokujÄ…ca opowieść zaczyna siÄ™ w mrocznych czasach Å›redniowiecza, gdzie Thor, Å›cierajÄ…c siÄ™ z Apocalipse’em, popeÅ‚nia bÅ‚Ä…d, którego konsekwencje mogÄ… być niewyobrażalne.   Najlepsze komiksy dla dzieci, mÅ‚odzieży, […]

Read more

Asteriks i galijskie poczÄ…tki. Tom 32

Asteriks i galijskie poczÄ…tki to zbiór krótkich historii o galijskich wojownikach, które na przestrzeni wielu lat ukazywaÅ‚y siÄ™ zarówno we Francji, jak i w Ameryce. Każda opowieść poprzedzona zostaÅ‚a wstÄ™pem wyjaÅ›niajÄ…cym kiedy, z jakiej okazji i dla kogo zostaÅ‚a narysowana. W tym jednym tomie mamy okazjÄ™ zaobserwować, jak na przestrzeni lat zmieniaÅ‚a siÄ™ kreska Uderzo oraz sposób prowadzenia scenariusza przez […]

Read more

Kroniki dyplomatyczne

MÅ‚ody Artur Vlaminck zostaje zatrudniony jako doradca odpowiedzialny za jÄ™zyk komunikatów ministra spraw zagranicznych Francji. Szybko staje siÄ™ jasne, że ma pisać przemówienia ministra. Pikanterii dodaje fakt, że stale musi szukać swojego miejsca pomiÄ™dzy gabinetami ludzi, którzy krążą po korytarzach Quai d’Orsay, a tu stres, ambicje i brudne sztuczki sÄ… na porzÄ…dku dziennym. Album oparty na doÅ›wiadczeniach Abla Lanzacka, który […]

Read more

Tytus, Romek i A’Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani

Papcio Chmiel po raz kolejny zaskoczyÅ‚ swojego wydawcÄ™ oraz licznych fanów! Pomimo zapowiedzianego w zeszÅ‚ym roku zakoÅ„czenia pracy twórczej (po 52 latach), której ukoronowaniem byÅ‚ „Tytus Romek i A’Tomek jako warszawscy powstaÅ„cy 1944, z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani”, twórca kultowego Tytusa narysowaÅ‚ kolejny wielkoformatowy album! Nowy komiks zawiera 36 caÅ‚kowicie premierowych plansz, w których trójka naszych ulubionych bohaterów uczestniczy w […]

Read more

Tokio

MaÅ‚a Mito jedzie z rodzicami do Tokio. Nic nie wie o tym mieÅ›cie i bardzo martwi siÄ™ podróżą. Przed wyjazdem chce dowiedzieć siÄ™ czegoÅ› o nieznanym jej miejscu. Wpada na pomysÅ‚, by zagadnąć spotykane w okolicy zwierzÄ™ta. Pyta: Jakie jest Tokio? Otrzymuje zaskakujÄ…ce i tajemnicze odpowiedzi, których prawdziwy sens bÄ™dzie potem odkrywaÅ‚a krok po kroku, mieszkajÄ…c już w stolicy Japonii. […]

Read more

My Little Pony. Tom 3. Przyjaźń to magia

Komiks „My Little Pony: Przyjaźń” to magia powstaÅ‚ na podstawie serialu telewizyjnego o tym samym tytule. Zarówno serial, jak i potem komiks szybko staÅ‚y siÄ™ wielkimi przebojami w Stanach Zjednoczonych. Serial doczekaÅ‚ siÄ™ tam już czterech sezonów. Komiks zaÅ› w 2012 roku byÅ‚ jednym z dwóch albumów nienależących do wydawnictw DC Comics i Marvel, które znalazÅ‚y siÄ™ w pierwszej setce […]

Read more

Asteriks Podarunek Cezara. Tom 21

Każdy rzymski legionista, któremu udaÅ‚o siÄ™ przetrwać dwudziestoletniÄ… sÅ‚użbÄ™ wojskowÄ…, dostawaÅ‚ od Juliusza Cezara niewielkÄ… posiadÅ‚ość ziemskÄ… w podbitych krajach. Taki dar otrzymaÅ‚ również Romeomontekus, mimo że jako naÅ‚ogowy pijak i awanturnik nieustannie sprawiaÅ‚ problemy swoim przeÅ‚ożonym, a w dodatku obrażaÅ‚ samego Cezara. Czyżby wÅ‚adca Rzymu byÅ‚ nadzwyczaj wspaniaÅ‚omyÅ›lny? A może raczej perfidnie mÅ›ciwy – skoro w akcie darowizny zapisaÅ‚ […]

Read more

Asteriks. Tarcza Arwernów

Dawno, dawno temu pokonany przez Juliusza Cezara pod AlezjÄ… Wercyngetoryks rzuciÅ‚ do stóp zwyciÄ™skiego Rzymianina swojÄ… broÅ„. WÅ›ród wspaniaÅ‚ego oręża byÅ‚a imponujÄ…ca tarcza, którÄ… z pola bitwy zabraÅ‚ pewien rzymski Å‚ucznik. Wkrótce jednak żoÅ‚nierz przegraÅ‚ tarczÄ™ w domino. Jej nowy wÅ‚aÅ›ciciel, legionista, zostaÅ‚ przyÅ‚apany bez przepustki i musiaÅ‚ oddać zdobycz podpitemu centurionowi. Ten zaÅ› oddaÅ‚ jÄ… pewnemu sprzedawcy wina za […]

Read more

Hilda i troll

Wodne duchy, olbrzymy, drewniane stwory i trolle; wyprawy Hildy nigdy nie zaliczajÄ… siÄ™ do zupeÅ‚nie zwyczajnych. Tu również znajdziemy sporo niespodzianek, ale przecież, jak to doskonale ujęła sama Hilda: „Taki już los Å‚owcy przygód.” „Centralka, czyli osobna linia wydawnicza Centrali adresowana głównie do mÅ‚odych czytelników, po raz kolejny ofiarowaÅ‚a nam olÅ›niewajÄ…cy komiks, zarówno dla maÅ‚ych, jak i dużych.”MirosÅ‚aw SkrzydÅ‚o, booklips.pl […]

Read more
1 2 3 213