Informator Szkoły Ponadgimnazjalne. Warszawa i okolice 2008/2009

Siódma edycja popularnego informatora dla absolwentów gimnazjów – aktualna na rok szkolny 2008/2009. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje o publicznych i niepublicznych szkoÅ‚ach ponadgimnazjalnych dziaÅ‚ajÄ…cych w Warszawie i okolicach: – informacje o liceach ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych, liceach profilowanych, technikach i szkoÅ‚ach zawodowych;– adresy, telefony do szkół;– organ prowadzÄ…cy;– planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2008/2009 wraz z podziaÅ‚em ze wzglÄ™du na nauczanejÄ™zyki oraz […]

Read more

Dlaczego żyjemy

Niniejsza książka zrodziÅ‚a siÄ™ z bezwarunkowej miÅ‚oÅ›ci. Z gÅ‚Ä™bi mego serca i duszy dzielÄ™ siÄ™ niÄ… ze wszystkimi. Tak, aby każdy miaÅ‚ szansÄ™ zrozumieć cel naszego istnienia, mógÅ‚ oczyÅ›cić i uzdrowić swoje serce oraz dać wolność swojej duszy. I w ten sposób pozwolić, by ta NajwiÄ™ksza Bezwarunkowa MiÅ‚ość zatroszczyÅ‚a siÄ™ o caÅ‚Ä… resztÄ™. Ufam, że moja wiedza pomoże tym, którzy […]

Read more

Być naprawdę sobą

Uwolnienie siÄ™ od życiowych neuroz, przezwyciężenie doÅ›wiadczeÅ„ zwiÄ…zanych z porażkami i odważne zwrócenie siÄ™ ku przyszÅ‚oÅ›ci, miÅ‚ość i sens życia „innego”, tego duchowego, które daje nadziejÄ™ wykraczajÄ…cÄ… poza doczesność – to tematy poruszane w tej książce. Autor wspomina swojÄ… pisarskÄ… drogÄ™, by raz jeszcze towarzyszyć czytelnikom w wÄ™drówce po Å›cieżkach ludzkiego życia, czÄ™sto najeżonych trudnoÅ›ciami i usianych zniechÄ™ceniem, zwÄ…tpieniem, rozpaczÄ…. […]

Read more

Mała książeczka o prawdziwej radości życia

Radość życia sprawia, że wszelki ciężar opada,wszystko staje się lekkie dzięki pozytywnej energii uwalniającej duszę i ciało.trzeba tylko znaleźć czas,wsłuchać się w siebie,wszystkimi zmysłami doświadczyć chwili, pozwolić się oczarować.Droga radości i otwartości jest drogą prowadzącą do głębokiego szczęścia.Każdy może nią pójść.Każdy może być szczęśliwy. Książki o rozwoju osobistym i motywacji.

Read more

Możesz powiedzieć NIE

„Przejmij kontrolÄ™ nad wÅ‚asnym życiem! Sprawdź swój profil osobowoÅ›ci. Dowiedz siÄ™, skÄ…d siÄ™ bierze strach przed odmowÄ…. Poznaj dziesięć podstawowych strategii manipulacji. Zatroszcz siÄ™ o samego siebie. Odzyskaj wewnÄ™trznÄ… wolność i naucz siÄ™ radzić sobie z presjÄ… wywieranÄ… przez ludzi z twojego otoczenia. „ Książki o rozwoju osobistym i motywacji.

Read more

Sztuka łapania brzytwy, czyli kiedy kupować spadające akcje

Każdy, kto kiedykolwiek choć raz próbowaÅ‚ Å‚apać spadajÄ…ce ceny akcji czy zniżkujÄ…ce kursy futures wie, jak jest to trudne i groźne dla portfela. Nie każda bowiem zniżka powinna być wychwytywana przez inwestora w celu wejÅ›cia w pozycje. IstniejÄ… ogromne różnice pomiÄ™dzy kupowaniem spadajÄ…cych akcji w hossie a kupowaniem ich w trakcie bessy. Sztuka Å‚apania brzytwy nie polega na kupowaniu akcji […]

Read more

Witamy w Biurowym Zoo

PeÅ‚na humoru prezentacja… ludzi, z którymi pracujemy. Autor opisuje wiele typów – dowiemy siÄ™, kto jest kim i jak ich obÅ‚askawić. Książki o rozwoju osobistym i motywacji.

Read more

26 historii sukcesu + jedna

Nowe spojrzenie na marketing sieciowy. Branża, która w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej cieszy siÄ™ uznaniem od ponad 40 lat. Dla wielu szansa na lepsze jutro i godziwe zarobki. W Polsce nadal maÅ‚o znana i niedoceniana, czÄ™sto spychana przez krytyków do rangi gorszego zajÄ™cia. Magdalena Szewczuk, niekwestionowany lider marketingu sieciowego, postanowiÅ‚a zrealizować kolejne ze swych marzeÅ„ – napisać książkÄ™ […]

Read more

ABC asystentki. Wprowadzenie do zawodu

Przewodnik dla poczÄ…tkujÄ…cej asystentki zawiera podstawowe informacje na temat tej pracy. PowstaÅ‚ w oparciu o wieloletnie doÅ›wiadczenie zawodowe autorki. Kierujemy go zwÅ‚aszcza do osób rozpoczynajÄ…cych Å›cieżkÄ™ kariery, które chciaÅ‚yby sprawdzić siÄ™ jako asystentki, ocenić wÅ‚asne możliwoÅ›ci i zrozumieć, na czym ta praca polega, jak jÄ… najlepiej wykonywać, jakie cechy powinna mieć osoba aplikujÄ…ca na stanowisko tak zwanej PA, czyli personal […]

Read more

Rozmowy z KarolciÄ… czyli coaching przy herbacie

Karolcia to moja przyjaciółka. Ma dziewięć lat. Wraz z kartami tej książki doroÅ›leje. Klasa druga podstawówki zmieni siÄ™ w trzeciÄ…, potem pierwsza komunia i zdaniem Karolci jeszcze tylko wakacje i krok do dorosÅ‚oÅ›ci. Jej osiemnastoletnia siostra cioteczna uważa KarolciÄ™ za zarozumiaÅ‚Ä…, przemÄ…drzaÅ‚Ä… smarkulÄ™, która zadaje setki, niepotrzebnych, gÅ‚upich, irytujÄ…cych pytaÅ„. Jej zdaniem to dziecko tupiÄ…ce nóżkÄ…, krnÄ…brne i zÅ‚oÅ›liwe. Czteroletni […]

Read more
1 2 3 94