Albumy krajoznawcze to kategoria skierowana do miłośników przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz podróżowania. Dostępne tu pozycje prezentują zarówno elementy krajobrazów i zabytków Polski jak i innych niezwykle interesujących zakątków świata. Jest to wspaniała kolekcja zawierająca wysokiej jakości zdjęcia i opisy. Książki te przenoszą czytelnika w barwne miejsca, zaznajamiają z obcą kulturą, plemionami i zwyczajami. Dodatkowo pozycje te charakteryzuje bardzo dobra oprawa graficzna. Są również doskonałym pomysłem na prezent.

100 wyjÄ…tkowych miejsc. Zobacz zanim zniknÄ…

Książka „100 wyjÄ…tkowych miejsc. Zobacz, zanim znikną” ma ważnÄ… misjÄ™ – przypominać nam o tym, co możemy stracić za kilka pokoleÅ„, a czasem już za kilka lat. 100 niesamowitych zdjęć autorstwa Å›wiatowej klasy fotografików zabierze nas w podróż dookoÅ‚a Å›wiata. Fotografie ukazujÄ… wyjÄ…tkowe piÄ™kno przyrody w najodleglejszych zakÄ…tkach Ziemi.Niestety istnienie tych miejsc jest bezpoÅ›rednio zagrożone, dlatego znalazÅ‚y siÄ™ one w […]

Read more

Trójmiasto. Miasto w biegu

Seria czarno-biaÅ‚ych reporterskich albumów fotograficznych Miasto w biegu, poÅ›wiÄ™conych polskim miastom na co dzieÅ„ i od Å›wiÄ™ta. Krzysztof Plebankiewicz pokazuje je w nowym ujÄ™ciu, wydobywajÄ…c ich klimat i niezwykÅ‚ość. OdkrywajÄ…c ich sekrety, udowadnia, że miasta to nie tylko zabytki, nowoczesne biurowce, ulice i parki, ale przede wszystkim ludzie, którzy tam żyjÄ…, bawiÄ… siÄ™ i pracujÄ… – oni ksztaÅ‚tujÄ… wizerunek, nadajÄ… […]

Read more

Sołacz. Domy i ludzie

To książka o najpiÄ™kniejszej dzielnicy Poznania – willowym SoÅ‚aczu. O jego architekturze, ale przede wszystkim o jego mieszkaÅ„cach: inteligencji i ziemiaÅ„stwie, przemysÅ‚owcach i zamożnych kupcach. OdsÅ‚ania barwne historie kilkudziesiÄ™ciu domów i ich wÅ‚aÅ›cicieli, uwikÅ‚ane w najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta i kraju w 1. poÅ‚owie XX wieku. Opowiada zarówno o najstarszych niemieckich mieszkaÅ„cach SoÅ‚acza, jak i o szczęśliwym życiu ich […]

Read more

Narew

Wiktor WoÅ‚kow, uznany na caÅ‚ym Å›wiecie artysta fotografik, od lat utrwala na kliszy i ukazuje piÄ™kno Podlasia. Jego prace poruszajÄ… do gÅ‚Ä™bi. Zarówno w Polsce, jak i na caÅ‚ym Å›wiecie organizowane sÄ… wystawy jego twórczoÅ›ci. Album Narew powstaÅ‚ przy współpracy wybitnego plastyka, laureata wielu nagród, Andrzeja StrumiÅ‚Å‚o. PoÅ‚Ä…czenie talentów tych dwóch wielkich ludzi daÅ‚o w efekcie album tÄ™tniÄ…cy życiem i […]

Read more

Ilustrowane Kompendium. Miejsca Święte

Bogato ilustrowany album zawiera fascynujący i wyczerpujący przegląd mistycznych miejsc oraz świątyń. Obejmuje tereny zamieszkane przez człowieka prehistorycznego i cywilizacje starożytne, obszary przedkolumbijskie, a także obiekty wiążące się z pięcioma wielkimi religiami czasów obecnych: judaizmem, chrześcijaństwem, islamem, hinduizmem i buddyzmem. Najwspanialsze i najpiękniejsze albumy.

Read more

Olsztyn. Impresje

Wtopiony w zieleń lasów i błękit jezior Olsztyn zdumiewa bogactwem zabytków tworzących harmonijną jedność z otaczającym je krajobrazem. Urzeka swoją wyjątkowością jako skarbiec przyrody, miasto posiadające w swych granicach największy w Europie miejski kompleks leśny. Album zawiera tekst w języku polskim, angielskim i niemieckim. Najwspanialsze i najpiękniejsze albumy.

Read more

Nekropolie. Zabytkowe Cmentarze Wielokulturowej Polski

Miejsca wiecznego spoczynku, mistyczna przestrzeÅ„ Å›mierci „oswojonej”, gdzie żyjÄ…cy spotykajÄ… siÄ™ z pokoleniami, które odeszÅ‚y. PrzechadzajÄ…c siÄ™ po cmentarzach, można wiÄ™cej dowiedzieć siÄ™ o przeszÅ‚oÅ›ci, dawnych obyczajach, religii niż z opasÅ‚ych pamiÄ™tników czy podrÄ™czników historii. Niezwykle interesujÄ…cy przeglÄ…d cmentarzy w Polsce, od imponujÄ…cych miejskich nekropolii, po leżące na uboczu, zaniedbane wiejskie mogiÅ‚y, skÅ‚ada siÄ™ na fascynujÄ…cy obraz kraju wielu kultur […]

Read more

Åšwiat siÄ™ bawi

Jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla tych, którzy sÄ… ciekawi Å›wiata i kochajÄ… zabawÄ™. Prezentuje najbardziej widowiskowe i najsÅ‚ynniejsze Å›wiÄ™ta oraz imprezy z caÅ‚ego Å›wiata: od karnawaÅ‚u w Rio de Janeiro przez Halloween w USA i La Tomatina w Hiszpanii po niezwykle barwne hinduskie Å›wiÄ™to Holi czy doroczny targ wielbÅ‚Ä…dów w radżastaÅ„skim mieÅ›cie Puszkar. Przeczytaj o historii wielu niezwykÅ‚ych Å›wiÄ…t […]

Read more

Warszawa Dawniej i DziÅ›. Wersja Niemiecka

Warszawa poczÄ…tku XX wieku architekturÄ… i ” klimatem” zachwycaÅ‚a caÅ‚a EuropÄ™, zyskujac miano ” Paryża Północy”. W albumiku prezentujemy bogatÄ… kolekcjÄ™ pocztówek z okoÅ‚o 1900 r., które sÄ… zapisem wyglÄ…du ówczesnego miasta oraz współczesne, kolorowe fotografie, ilustrujÄ…ce te same miejsca dziÅ›. PublikacjÄ™ wzbogaca kilka fotografii zburzonej  w czasie II wojny Å›wiatowej Warszawy. Najwspanialsze i najpiÄ™kniejsze albumy.

Read more
1 2 3 43