Kallas

Kalina JÄ™drusik i Violetta Villas – dwie strony tego samego medalu. Obie przerysowane, obie prawdziwe i obie trudne do przeÅ‚kniÄ™cia. Obie unikalne i obie obdarzone iskrÄ… geniuszu. WyÅ›miewane, lekceważone, spychane na margines a jednoczeÅ›nie kochane, cenione, stawiane na piedestaÅ‚ach. Obie przeklÄ™te. Kallas nie jest próbÄ… opowiedzenia ich historii, a zaledwie opisem piÄ™ciu epizodów z ich życia. Choć sztuka ta inspirowana […]

Read more

Historia i tajemnica wszechświata. Dramat D. W. Jacobs na podstawie życia, pracy i tekstów R. Buckminstera Fullera

Monodram ten to niezwykÅ‚a podróż w czasie i przestrzeni. R. Buckminster Fuller – amerykaÅ„ski inżynier, architekt, filozof i wizjoner – poprowadzi nas przez swoje życe i idee: od dzieciÄ™cego zachwytu nad stabilnoÅ›ciÄ… trojkÄ…ta, przez spotkanie z Einsteinem, aż po niezwykle nowatorskie projekty architektoniczne. Najlepsze książki z literatury. NajtaÅ„sza literatura. Dodatkowo opowieÅ›ci i powieÅ›ci polskie i zagraniczne.

Read more

Świętoszek

Komedia Moliere’a. Jej wystawieniu w 1664 towarzyszyÅ‚y skandal i protest dostojników duchownych. Sztuka, w treÅ›ci stanowiÄ…ca drwinÄ™ z hipokryty, w rzeczywistoÅ›ci mierzyÅ‚a w istotÄ™ etyki i moralnoÅ›ci katolickiej, które gÅ‚oszÄ…c hasÅ‚a sprzeczne z naturÄ… sprzyjaÅ‚y szerzeniu siÄ™ obÅ‚udy i zakÅ‚amania. Komedia, zdjÄ™ta z afiszy, wystawiona zostaÅ‚a ponownie dopiero w 1669. Bohaterem dzieÅ‚a jest Tartuffe, pobożniÅ›, mistrz obÅ‚udy i sprytu, który […]

Read more

Panoptikos

„Och rajska wyspo! O tobie marzÄ… żeglarze wszystkich krajów i wszyscy dÅ‚ugowÅ‚osi hipisi Å‚Ä…czÄ… siÄ™ w kółka graniaste Å›niÄ…c o tobie na jawie i we Å›nie. Jakie to melodie można na tobie usÅ‚yszeć wie tylko Robert Janowski a twoje piaski wyrazić potrafi w piosence Wojciech GÄ…sowski nikt inny. Kelly Familly zabija siÄ™ wzajemnie o możliwość na ciebie wyjazdu żeby najuroczszy […]

Read more

Emigranci

Emigranci (1974) to najwybitniejszy utwór SÅ‚awomira Mrożka od ukazania siÄ™ Tanga, a zarazem jeden z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Dwaj cudzoziemcy z bliżej nieokreÅ›lonego kraju zamieszkujÄ… wspólnie suterenÄ™ w nieznanym mieÅ›cie Europy Zachodniej. Wyobcowany intelektualista, AA, wybraÅ‚ emigracjÄ™ z powodów politycznych, jego towarzysz zaÅ›, „chÅ‚oporobotnik” XX, wyjechaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie dla zarobku. Skazani sÄ… na wÅ‚asne towarzystwo, a ich symbioza polega […]

Read more

Czwarty dzwonek

To już drugi tom dramatów autorstwa Henryka GaÅ‚y (ur. 1938 r. w Zalesiu k. Gostynina w Wielkopolsce). Poeta, powieÅ›ciopisarz, krytyk literacki, ale także organizator kultury, od poczÄ…tków swojej twórczoÅ›ci wiele uwagi poÅ›wiÄ™caÅ‚ teatrowi, byÅ‚ przecież m.in. aktywnym Å›wiadkiem tej epoki, której szlak w sztuce teatralnej wytyczali Grotowski, Jarocki, Szajna czy Axer. DebiutowaÅ‚ jednoaktówkÄ… „Nadmiar” wystawionÄ… w 1960 r. NastÄ™pnie w […]

Read more

Wystawianie historii

‚Wystawianie historii’ daje szansę na poradzenie sobie z poczuciem oddzielenia i wykluczenia, pozwalając uwierzyć w istnienie świadków, którzy widzieli to, co należy jakoś raz jeszcze opowiedzieć. Co innego nam pozostaje, jeśli nie chcemy się poddać dyskursowi czy teatrowi, jeśli zupełnie nie mają odniesień do rzeczywistości? Fragment ‚Przedmowy’ Najlepsze książki z literatury. Najtańsza literatura. Dodatkowo opowieści i powieści polskie i zagraniczne.

Read more

Dzika kaczka. Dramat w pięciu aktach

Dzika kaczka uznawana jest za najwyższe osiÄ…gniÄ™cie Henryka Ibsena w cyklu dramatów spoÅ‚eczno – obyczajowych, a zarazem za najbardziej pesymistycznÄ… sztukÄ™ tego pisarza. Jest to wstrzÄ…sajÄ…cy dramat o katastrofie, do której może doprowadzić bezwzglÄ™dne kierowanie siÄ™ prawdÄ… w spoÅ‚eczeÅ„stwie opartym na kÅ‚amstwie. Najlepsze książki z literatury. NajtaÅ„sza literatura. Dodatkowo opowieÅ›ci i powieÅ›ci polskie i zagraniczne.

Read more

(Nie)święci

To dramat o charakterze religijnym i spoÅ‚ecznym, a treść książki stanowi scenariusz sztuki teatralnej. GłównÄ… osiÄ… utworu jest szeroko rozlana dyskusja i poszukiwanie zrozumienia pomiÄ™dzy współczesnÄ… i boleÅ›nie zagubionÄ… mÅ‚odzieżą, a Å›wiÄ™tymi kanonizowanymi. MÅ‚odzi ludzie doÅ›wiadczajÄ… odrzucenia, alkoholizmu, homoseksualnych relacji, czy uciekajÄ… siÄ™ do aborcji. ÅšwiÄ™ci natomiast Za pomocÄ… wÅ‚asnego ziemskiego doÅ›wiadczenia grzechu, żalu i pokuty potrafiÄ… odnaleźć pomost w […]

Read more

Na Manhattanie i gdzie indziej

Dziesięć dramatów autorstwa najciekawszych współczesnych dramatopisarzy niemieckojÄ™zycznych, częściowo – jak Dea Loher, Roland Schimmelpfennig czy Tim Staffel – już znanych polskim czytelnikom i widzom, częściowo – jak Anja Hilling, Gert Jonke czy Olivier Schmaering – jeszcze zupeÅ‚nie nieznanych. Wszystkie teksty, choć odmienne pod wzglÄ™dem wyboru tematu i wykorzystanych Å›rodków wyrazu, podejmujÄ… w istocie podobnÄ… problematykÄ™ roli, jakÄ… w naszym prywatnym […]

Read more
1 2 3 10