Język C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki

W książce opisano sposoby poprawnego rozwiÄ…zywania typowych problemów, pojawiajÄ…cych siÄ™ przy tworzeniu oprogramowania. Sposoby te, nazywane wzorcami projektowymi, rozszerzajÄ… zestaw akcesoriów dostarczanych przez jÄ™zyk programowania, którymi możemy siÄ™ posÅ‚ugiwać. Znajomość wzorców nie oznacza umiejÄ™tnoÅ›ci programowania, ale dobry programista powinien mieć Å›wiadomość ich istnienia, aby unikać ponownego odkrywania znanych rozwiÄ…zaÅ„. Wiedza o przedstawionych technikach pozwala na lepszÄ… komunikacjÄ™ w zespole, ponieważ […]

Read more

Programowanie w C++ z użyciem biblioteki Qt4

JÄ™zyk C++ jest jednym z najpopularniejszych jÄ™zyków programowania, przeznaczonych do tworzenia programów i gier. Jest bardzo zÅ‚ożony, a efektywne programowanie w nim wymaga poznania wielu technik i pojęć. DziÄ™ki tej książce można jednak poznać jego praktycznÄ… i Å‚atwÄ… do opanowania stronÄ™. Pomaga w tym biblioteka Qt4, której użycie pozwala skupić siÄ™ na konstruowaniu dowolnych programów (zamiast przyswajania trudnej teorii).Książka Programowanie […]

Read more

Podstawy programowania w języku C++

W książce przedstawiono ważniejsze konstrukcje jÄ™zyka C++ stosowane w programowaniu imperatywnym. Konstrukcje jÄ™zyka sÄ… ilustrowane przykÅ‚adami algorytmów o stopniowanej trudnoÅ›ci, od algorytmów arytmetycznych do zadaÅ„ z zagranicznych olimpiad. W przykÅ‚adowych algorytmach stosowane jest szerokie spektrum operatorów jÄ™zyka C++, w tym rzadziej spotykany operator przecinkowy. Używanie różnych operatorów pozwala na bardzo zwiÄ™zÅ‚e tworzenie programów w jÄ™zyku C++. Pokazano również powstawanie bÅ‚Ä™dów […]

Read more

C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty

Lektura obowiÄ…zkowa dla każdego programisty C++! Pomimo olbrzymiej konkurencji ze strony platformy .NET oraz jÄ™zyka Java jÄ™zyk C++ wciąż jest niezastÄ…piony w wielu dziedzinach. WszÄ™dzie tam, gdzie wymagane sÄ… najwyższa wydajność, peÅ‚na kontrola nad sprzÄ™tem oraz przewidywalność, C++ jest bezkonkurencyjny. Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas i interfejsów, które w znaczny sposób zwiÄ™kszajÄ… możliwoÅ›ci tego jÄ™zyka. Warto wykorzystać jej potencjaÅ‚! […]

Read more

C++. Dla każdego

Programowanie w twoim zasiÄ™gu! Pomimo swojego wieku C++ wciąż zajmuje wysokÄ… lokatÄ™ na liÅ›cie najpopularniejszych jÄ™zyków programowania. Przez lata dziÄ™ki wydajnoÅ›ci oraz dostÄ™pnoÅ›ci zdobyÅ‚ sobie licznych wielbicieli i wciąż jest niezastÄ…piony w wielu zadaniach, choć w branży przewagÄ™ nad nim majÄ… jÄ™zyk Java i platforma .NET. Jeżeli jednak oczekujesz najwyższej wydajnoÅ›ci i przewidywalnego czasu wykonania zadania, jÄ™zyk C++ może okazać […]

Read more

Pasja C++

JeÅ›li chcesz poznać nowe narzÄ™dzia wprowadzone do jÄ™zyka C++, to pomoże Ci w tym kolejna książka Jerzego GrÄ™bosza. Prosta, pogodna i porywajÄ…ca. Książka ta powstaÅ‚a z doÅ›wiadczeÅ„ autora w pracy jako programisty w różnych europejskich oÅ›rodkach fizyki jÄ…drowej, gdzie jÄ™zyk C++ jest szeroko stosowany do oprogramowania eksperymentów naukowych. Jest tak wyczerpujÄ…ca, jak podrÄ™czniki dla studentów, a napisana stylem takim, jak […]

Read more

Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C i C++

DoÅ‚Ä…cz do najlepszych, zacznij programować w C i C++!     Poznaj Å›rodowisko Microsoft Visual Studio 2012!     Odkryj uniwersalne narzÄ™dzia programistyczne!     Naucz siÄ™ programować w jÄ™zykach C i C++! Informatyka w obecnym ksztaÅ‚cie nie mogÅ‚aby istnieć bez jÄ™zyków C i C++. Oba miaÅ‚y ogromne znaczenie dla powstania współczesnych systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Od systemu UNIX, poprzez Linuksa, aż […]

Read more

Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przykłady

DostÄ™pne od niedawna Å›rodowisko Visual C++ 2012 oferuje użytkownikom szereg zupeÅ‚nie nowych możliwoÅ›ci. DziÄ™ki wprowadzeniu obsÅ‚ugi standardu C++11 i zwiÄ™kszeniu przejrzystoÅ›ci oraz uniwersalnoÅ›ci kodu źródÅ‚owego rozwiÄ…zanie ugruntowaÅ‚o swojÄ… renomÄ™ nowoczesnego i nieustannie rozwijanego narzÄ™dzia programistycznego do wszechstronnych zastosowaÅ„. Ulepszone i dostosowane do nowych wymagaÅ„ z powodzeniem może konkurować z innymi Å›rodowiskami obecnymi na rynku. PotwierdzajÄ… to również takie posuniÄ™cia producenta, […]

Read more

Windows VIA C/C++

Odkryj, jak: Projektować i implementować swoje aplikacje zarówno dla 32-bitowych jak i 64-bitowych wersji Windows Tworzyć procesy i zadania oraz nimi manipulować Planować, zarzÄ…dzać, synchronizować i niszczyć wÄ…tki Wykonywać asynchroniczne i synchroniczne operacje sprzÄ™towego wejÅ›cia/wyjÅ›cia przy użyciu portu zakoÅ„czenia wejÅ›cia/wyjÅ›cia Alokować pamięć, korzystajÄ…c z różnych technik obejmujÄ…cych pamięć wirtualnÄ…, pliki mapowane w pamiÄ™ci i sterty Manipulować domyÅ›lnie przydzielanÄ… pamiÄ™ciÄ… fizycznÄ… […]

Read more

Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++

Zaczerpnij wiedzÄ™ o C++ od samego twórcy jÄ™zyka! Jak zacząć pracÄ™ w zintegrowanym Å›rodowisku programistycznym? Jak profesjonalnie tworzyć programy użytkowe? Jak korzystać z biblioteki graficznego interfejsu użytkownika? JeÅ›li zależy Ci na tym, aby zdobyć rzetelnÄ… wiedzÄ™ i perfekcyjne umiejÄ™tnoÅ›ci programowania z użyciem jÄ™zyka C++, powinieneÅ› uczyć siÄ™ od wybitnego eksperta i twórcy tego jÄ™zyka – Bjarne Stroustrupa, który jako pierwszy […]

Read more
1 2