Indywidualna dokumentacja rozwoju dziecka

Rola nauczyciela przedszkola polega na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Aby wykonać to trudne zadanie, trzeba poznać aktualny poziom rozwoju każdego wychowanka. Zgromadzone informacjÄ™ bÄ™dÄ… stanowić punkt wyjÅ›ciowy do dziaÅ‚aÅ„ nauczycielskich. Monitorowanie rozwoju i osiÄ…gnięć swoich podopiecznych jest jednym z najtrudniejszych zadaÅ„ nauczyciela. Proces ten opiera siÄ™ na humanistycznej koncepcji rozwoju czÅ‚owieka, która zakÅ‚ada odrÄ™bność i indywidualność każdej jednostki. PostÄ™py i […]

Read more

Zaczarowany języczek w krainie literek. 5-latki

Książeczka „Zaczarowany jÄ™zyczek w krainie literek” powinna znaleźć siÄ™ na półce każdego piÄ™ciolatka. Przede wszystkim dlatego, że zawiera materiaÅ‚ do wspierania aparatu mowy w postaci wesoÅ‚ych wierszyków, rymowanek wraz z ćwiczeniami buzi i jÄ™zyczka. Uczy rodziców jak rozpoznać nieprawidÅ‚owoÅ›ci w mówieniu (prosty test obrazkowy z opisem), jak stymulować i rozwijać mowÄ™ za pomocÄ… kreatywnych opowiadaÅ„ (loteryjka obrazkowa) oraz podaje przykÅ‚ady […]

Read more

Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż. Wyprawka. Roczne przygotowanie przedszkolne

Wyprawka to 25 propozycji prac plastycznych z wykorzystaniem dodatkowych materiałów – papierów o różnej fakturze i kolorze. Wyprawka rozwija wyobraźnię dzieci, sprawność manualną oraz przez dodatkowe elementy wspiera proces edukacyjny dziecka. Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Mozaika. W kartonowym opakowaniu

Mozaika to zabawa edukacyjna przeznaczona dla dzieci i dorosÅ‚ych od 3 do 100 lat. Rozwija twórcze umiejÄ™tnoÅ›ci dziecka, ponieważ z klocków Mozaiki można komponować wiele wzorów, zróżnicowanych pod wzglÄ™dem iloÅ›ci, ksztaÅ‚tu, koloru klocków i rodzaju figur geometrycznych. SÅ‚uży doskonaleniu takich cech, jak: koncentracja, umiejÄ™tność analizowania, tworzenie logicznych struktur i kombinacji. W zabawie z MozaikÄ… podstawowÄ… wartość stanowi obserwowanie w poÅ‚Ä…czeniu […]

Read more

Do góry nogami pomysłowy świat dwulatka i trzylatka. Karty aktywności dziecka i karty do wycinania

Jest to część programu „Do góry nogami. PomysÅ‚owy Å›wiat dwulatka i trzylatka” zawierajÄ…ca materiaÅ‚y dla dziecka. W teczce znajdujÄ… siÄ™ dwa bloki z kartami pracy dla dziecka – kartami aktywnoÅ›ci i kartami do wycinania. SÄ… na nich jedynie rysunki autorstwa Aleksandry Gajdy (bez poleceÅ„). Takie uÅ‚ożenie materiaÅ‚u zapobiega rozproszeniu uwagi dziecka i pozostawia wiÄ™cej miejsca na jego twórczÄ… aktywność. Karty […]

Read more

Myślę i mówię. Zeszyt 2. Duży mały przeciwieństwa Rozwijanie mowy i myślenia u przedszkolaków

Seria zeszytów z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zeszyty mogÄ… być pomocne specjalistom pracujÄ…cym z dziećmi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycielom przedszkoli, a także rodzicom. Każdy z zeszytów obejmuje inny blok tematyczny. Celem nadrzÄ™dnym wszystkich ćwiczeÅ„ jest rozwijanie jednoczeÅ›nie mowy i myÅ›lenia dziecka, adekwatnie do jego możliwoÅ›ci poznawczych i percepcyjnych. Niektóre ćwiczenia zwracajÄ… uwagÄ™ dziecka na […]

Read more

Paczka Puszatka

W „Paczce Puszatka” znajduje siÄ™ wiele propozycji ciekawych zabaw, podczas których dziecko przyswaja wiedzÄ™ i poznaje otaczajÄ…cy je Å›wiat dziÄ™ki obserwacjom, eksperymentom, zagadkom i Å‚amigłówkom. Zabawy pobudzajÄ… pomysÅ‚owość, zachÄ™cajÄ… do samodzielnego rozwiÄ…zywania problemów, rozwijajÄ… wyobraźniÄ™ i sprawność myÅ›lenia. PodrÄ™czniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Logico Primo. Przedszkole czterolatka. Książeczka do ramki Logico. Edukacja wczesnoszkolna

„Książeczka do ramki Logico” to plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które uÅ‚atwiajÄ… dzieciom naukÄ™ czytania, pisania i liczenia, wprowadzajÄ…c jednoczeÅ›nie w Å›wiat kolorów, roÅ›lin, zwierzÄ…t, bajek oraz poważnych zagadnieÅ„, na przykÅ‚ad ruchu drogowego. WykonujÄ…c zadanie, dziecko: wkÅ‚ada kartÄ™ w plastikowÄ… ramkÄ™, przesuwa kolorowe guziki na miejsca przy wybranym rozwiÄ…zaniu, odwraca kartÄ™ na drugÄ… stronÄ™ i […]

Read more

Zabawy z klockami Logo do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki

Wspaniała pomoc dla nauczycieli i rodziców zawierająca propozycje zabaw edukacyjnych (dla dzieci powyżej trzeciego roku życia) z użyciem Klocków Logo®.  Podręczniki szkolne i literatura edukacyjna.

Read more

Tropiciele. Trzylatek. Pakiet

Komplet materiałów dla trzylatków do nauki i zabawy w przedszkolu: Karty pracy. Karty przygotowujÄ… dziecko do czytania, pisania i liczenia, rozwijajÄ… umiejÄ™tność logicznego myÅ›lenia, ksztaÅ‚cÄ… motorykÄ™, sÅ‚uch fonematyczny, spostrzegawczość. Bogactwo elementów przedstawionych na obrazkach zachÄ™ca do wypowiedzi ustnych i wspomaga rozwój mowy. Ciekawa oprawa graficzna, lubiane przez dzieci nalepki sprawiÄ…, że nauka stanie siÄ™ wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ…. Wyprawka plastyczna (cz. 1 […]

Read more
1 2 3 8