Rozmówki angielskie

Rozmówki angielskie przeznaczone sÄ… przede wszystkim dla turystów polskich wyjeżdżajÄ…cych na krotki pobyt do krajów anglojÄ™zycznych.ZawierajÄ… one podstawowy zasób pytaÅ„ i odpowiedzi, słów i zwrotów umożliwiajÄ…cych porozumiewanie się  w elementarnym zakresie w typowych sytuacjach zwiÄ…zanych z podróżą i pobytem w tych krajach.  BÄ™dą   też stanowiÅ‚y doraźnÄ… pomoc w wielu innych sytuacjach wymagajÄ…cych kontaktu z jÄ™zykiem angielskim tak popularnym i uniwersalnym […]

Read more

Rozmówki amerykańskie ze słownikiem i gramatyką

Rozmówki Lingea zawierają najbardziej potrzebne zwroty i wyrażenia uporządkowane według kategorii tematycznych oraz dwujęzyczny słowniczek z najpopularniejszymi słowami. Dodatkowo znajduje się w nich zwięzłe kompendium gramatyczne oraz praktyczne porady dotyczące różnych aspektów podróżowania. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Słownik z rozmówkami polsko-angielski, angielsko-polski

SÅ‚ownik polsko-angielski, angielsko-polski z rozmówkami to pomysÅ‚owe poÅ‚Ä…czenie liczÄ…cego 25 000 haseÅ‚ i zwrotów sÅ‚ownika oraz praktycznych, nowoczesnych rozmówek angielskich.  W części sÅ‚ownikowej książki znalazÅ‚y siÄ™ podstawowe wyrażenia i zwroty pojawiajÄ…ce siÄ™ na co dzieÅ„ w jÄ™zyku Brytyjczyków i Amerykanów. Aby uÅ‚atwić pracÄ™ użytkownikom sÅ‚ownika, podano tu wszystkie formy zapisu angielskich wyrazów zÅ‚ożonych, a hasÅ‚a opatrzono prostymi kwalifikatorami. ZaznaczyliÅ›my ponadto […]

Read more

Rozmówki angielskie. Z nami się dogadacie

Nowoczesne rozmówki łączą w sobie wysoką jakość i przystępną cenę. Umożliwiają swobodną komunikację w podróży i w życiu codziennym. Są doskonałą pomocą zarówno dla osób posługujących się językiem obcym, jak i dla tych, którzy go jeszcze nie znają. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Angielski w podróży. Rozmówki 3w1 + CD

To praktyczna pomoc językowa dla wszystkich wybierających się za granicę, a zarazem unikalne połączenie rozmówek z wymową i słowniczkiem, niezbędnika językowego i audiobooka. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Rozmównik polsko-angielski

Rozmównik łączy w sobie zalety słownika i rozmówek. Zawiera ułożone alfabetycznie hasła, które odpowiadają podstawowemu zasobowi słownictwa. Pod każdym z nich znajduje się wiele praktycznych przykładów, zawierających słowo kluczowe. Większość przykładów może być użyta wprost, inne można łatwo dopasować do konkretnej sytuacji. Najlepsze książki z nauki języków obcych.

Read more

Rozmówki. Angielski. Niezbędnik w podróży

Przygotuj siÄ™ samodzielnie do wyjazdu wakacyjnego lub podróży sÅ‚użbowej za granicÄ™! „NiezbÄ™dnik w podróży. Rozmówki. Angielski” sÄ… praktycznÄ… pomocÄ… nie tylko w czasie podróży wakacyjnych lub sÅ‚użbowych za granicÄ™, ale mogÄ… także sÅ‚użyć do nauki lub do odÅ›wieżenia wczeÅ›niej nabytej znajomoÅ›ci jÄ™zyka. Książka obejmuje 3 000 wyrazów i zdaÅ„ w czytelnym podziale na rozdziaÅ‚y: Podstawowe wyrażenia i pozdrowienia W podróży […]

Read more

Rozmówki portowe polsko-angielskie

Osoby nie znajÄ…ce dobrze jÄ™zyka angielskiego przeważnie odczuwajÄ… strach przed używaniem go. Rozmowa po angielsku jest konieczna w portach – trzeba przejąć jacht, zaÅ‚atwić coÅ› w bosmanacie, oddać żagiel do naprawy, sprawdzić prognozÄ™ pogody, znaleźć kafejkÄ™ internetowÄ…, zrobić zakupy, czy choćby wyjść do restauracji na obiad. Książka ta ma za zadanie uÅ‚atwić komunikowanie siÄ™ w tego typu sytuacjach. Dla wygody […]

Read more

Język angielski. Rozmówki, gramatyka, słowniczek z ilustracjami

Seria zawiera najważniejsze słówka i zwroty przydatne w czasie podróży za granicÄ™. Hotel, restauracja, sklep czy bank to miejsca, które z pewnoÅ›ciÄ… odwiedzisz, a dziÄ™ki serii Komunikacja bez problemów z Å‚atwoÅ›ciÄ… zaÅ‚atwisz tam każdÄ… sprawÄ™. Przejrzysty ukÅ‚ad, kolorowe zdjÄ™cia i mapka kraju uÅ‚atwiÄ… zapoznanie siÄ™ z danym jÄ™zykiem. Każda wersja jÄ™zykowa zawiera kompleksowe nagrania w formacie MP3 do Å›ciÄ…gniÄ™cia. Najlepsze […]

Read more

Niezbędnik kibica

Rozmówki przygotowane zostaÅ‚y z myÅ›lÄ… o wszystkich kibicach, którzy  pasjonujÄ… siÄ™ rozgrywkami Euro 2012 – zarówno cudzoziemcach, którzy odwiedzÄ… PolskÄ™ i UkrainÄ™, jak i Polaków, którzy bÄ™dÄ… chcieli porozumieć siÄ™ z braćmi-kibicami z caÅ‚ego Å›wiata. Wszystkie potrzebne frazy wyrażone sÄ… tu w piÄ™ciu  jÄ™zykach: angielskim, niemieckim,  hiszpaÅ„skim, ukraiÅ„skim i polskim.Uproszczony zapis wymowy zdecydowanie podnosi walor użytkowy rozmówek i pozwala na […]

Read more
1 2 3