Biografia kontra autobiografia. PiszÄ…c o sobie, autorzy autobiografii nie szczÄ™dzÄ… nam szczegółów ze swojego życia, ale nigdy nie możemy być pewni, czy piszÄ… o tym, co wydarzyÅ‚o siÄ™ naprawdÄ™, czy tylko piszÄ… to, co mogÅ‚oby ich postawić w dobrym Å›wietle… Z kolei kiedy czytamy biografiÄ™, zastanawiamy siÄ™, czy jej autor naprawdÄ™ zna losy osoby opisywanej… Problem staje siÄ™ tym wiÄ™kszy, im popularniejszy jest bohater opisu. WÅ‚aÅ›nie dziÄ™ki specyfice mówienia o bohaterach, autobiografie i biografie sÄ… jednymi z najpoczytniejszych gatunków literackich…

A.A. Milne. Jego życie

Historia życia Alana Alexandra Milne’a (1882–1956) pióra Ann Thwaite to wÅ‚aÅ›nie to, co tygrysy lubiÄ… najbardziej. Pierwsza w Polsce biografia twórcy Kubusia Puchatka jest jednoczeÅ›nie najpeÅ‚niejszÄ… spoÅ›ród wszystkich istniejÄ…cych. Pisarska biegÅ‚ość Ann Thwaite w poÅ‚Ä…czeniu z jej erudycjÄ…, dociekliwoÅ›ciÄ…, a także umiejÄ™tnoÅ›ciÄ… znajdywania niewykorzystanych dotÄ…d źródeÅ‚ gwarantujÄ… wciÄ…gajÄ…cÄ… i smakowitÄ… lekturÄ™. KubuÅ› Puchatek i jego przyjaciele to oczywiÅ›cie najbardziej znani […]

Read more

Mam na imiÄ™ Meriam

„BÅ‚ogosÅ‚awieni, kiedy Wam urÄ…gajÄ… i przeÅ›ladujÄ… Was. Mam na imiÄ™ Meriam, wysoki sÄ…dzie, i nie chcÄ™ nic dodać do wczeÅ›niejszych oÅ›wiadczeÅ„ – odparÅ‚a spokojnym i zdecydowanym gÅ‚osem. – Jestem praktykujÄ…cÄ… ortodoksyjnÄ… chrzeÅ›cijankÄ… i nie popeÅ‚niÅ‚am apostazji, ponieważ nigdy nie poznaÅ‚am innej religii poza chrzeÅ›cijaÅ„skÄ….”   Kiedy sudaÅ„ski sÄ™dzia wydaÅ‚ wyrok Å›mierci na chrzeÅ›cijankÄ™ Meriam, oskarżajÄ…c jÄ… o apostazjÄ™, w mediach […]

Read more

Cristiano Ronaldo. Twardy zawodnik

Cristiano Ronaldo jest sportowcem, który speÅ‚niÅ‚ swoje marzenie: przeszedÅ‚ do historii piÅ‚ki nożnej. Kiedy miaÅ‚ 23 lata, poprowadziÅ‚ Manchester United do podwójnego zwyciÄ™stwa w Premiership i Champions League, strzelajÄ…c 42 gole – nieprawdopodobny wynik na pozycji skrzydÅ‚owego. W tym samym roku zdobyÅ‚ ZÅ‚otÄ… PiÅ‚kÄ™. Zaledwie w trzy i pół sezonu w Realu Madryt staÅ‚ siÄ™ legendÄ… klubu, który ma za […]

Read more

Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie

„Nieskalana sÅ‚awą” to historia kobiety wyprzedzajÄ…cej swojÄ… epokÄ™ o pokolenia – Marii SkÅ‚odowskiej-Curie. Kobiety wyjÄ…tkowej nawet jak na nasze współczesne standardy. PonadprzeciÄ™tnie odważnej i upartej. PeÅ‚nej pasji. Romantyczki uwikÅ‚anej w czas przemian. Kobiety praktycznej, pracowitej i niezÅ‚omnej. Ubóstwianej i znienawidzonej, podziwianej i pogardzanej. Wiernej żony, oddanej kochanki, wymagajÄ…cej, ale troskliwej matki. Kobiety kosmopolitycznej, a jednoczeÅ›nie wielkiej patriotki polskiej i francuskiej. […]

Read more

Ocalona aby przebaczyć

WiosnÄ… 1994 roku przez trzy miesiÄ…ce naród ruandyjski byÅ‚ pogrążony w otchÅ‚ani najokrutniejszego i najbardziej krwawego ludobójstwa, jakie widziaÅ‚ Å›wiat. Immaculee Ilibagiza, mÅ‚oda studentka, cudem przeżyÅ‚a okres dzikiej rzezi, w której zginęła prawie caÅ‚a jej rodzina, wiÄ™kszość przyjaciół i ponad milion jej rodaków. W książce pt.: „Ocalona, aby przebaczyć” Immaculee zabiera nas ze sobÄ… w niezwykÅ‚Ä… podróż. DziÄ™ki jej prostemu, […]

Read more

Tyrani i dykatatorzy. Prawdziwe historie

Oktawian August, Czyngis Chan, Piotr Wielki, Napoleon Bonaparte, Wlad Palownik, Elżbieta Batory, Tomas de Torquemada, Maximilian Robespierre, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Adolf Hitler. 100 sylwetek władców i dyktatorów – od czasów Echnatona do współczesności. Tych znanych z okrucieństwa i tych, którzy kształtowali losy świata. Interesujące noty biograficzne, kalendaria i ilustracje. Najlepsze i najpiękniejsze biografie. Znani ludzie, wspaniałe historie i opowieści.

Read more

Grace Kelly. Osobisty album

Seria „Osobiste albumy” prezentuje współczesne ikony kultury masowej, wÅ›ród nich: Woody Allen Katherine Hepburn Brigitte Bardot Sophia Loren Grace Kelly Jack Nicholson Robert DeNiro Elvis Presley Osobiste albumy to bogate zbiory fotografii, ukazujÄ…ce artystów w Å›wietlanych latach ich kariery, jak również prywatnie. Najlepsze i najpiÄ™kniejsze biografie. Znani ludzie, wspaniaÅ‚e historie i opowieÅ›ci.

Read more

Wyrwana z syryjskiego piekła

UratowaÅ‚a swoje dziecko z syryjskiego piekÅ‚a. „WolÄ™, żeby moja córka zginęła jak mÄ™czennica Allaha, niż wróciÅ‚a do Francji”. Takie sÅ‚owa usÅ‚yszaÅ‚a dwudziestopiÄ™cioletnia Francuzka od męża, który uprowadziÅ‚ ich córeczkÄ™ do syryjskiego obozu dżihadystów. Meriam i jej mąż urodzili siÄ™ i wychowali we Francji. Tu siÄ™ poznali, wziÄ™li Å›lub. Byli szczęśliwi – dopóki on nie zostaÅ‚ zwerbowany przez syryjskich dżihadystów. Meriam […]

Read more

KSU. Rejestracja buntu

W 1978 roku w Ustrzykach Dolnych powstaÅ‚ jeden z pierwszych i zarazem najważniejszych polskich zespołów punkrockowych. PiÄ™ciu nastolatków z nieznanego nikomu szerzej miasteczka niemal z marszu zawÅ‚adnęło sercami i umysÅ‚ami mÅ‚odzieży, a wÅ›ród dorosÅ‚ej części spoÅ‚eczeÅ„stwa wzbudziÅ‚o przestrach. Trzy litery tworzÄ…ce nazwÄ™ kapeli, kojarzone wczeÅ›niej co najwyżej z miejscowÄ… rejestracjÄ… samochodowÄ…, urosÅ‚y rychÅ‚o do rangi symbolu. StaÅ‚y siÄ™ dla pokolenia […]

Read more

Pakiet: Diana. Moja historia / Diana. W pogoni za miłością

Pakiet: „Diana. Moja historia” „Diana. W pogoni za miÅ‚oÅ›ciÄ…” Uwielbiana przez tÅ‚umy ikona epoki. A jednak samotna i zagubiona, poszukujÄ…ca gÅ‚Ä™bszego uczucia. W książce, zaufany biograf Diany, Andrew Morton, odkrywa bardziej romantyczne oblicze „Królowej ludzkich serc”. To pogÅ‚Ä™biony, intymny wrÄ™cz portret niezwykÅ‚ej kobiety, odmalowany przez pryzmat jej zwiÄ…zków i sercowych rozterek.  Książka opisuje ostatnie 5 lat życia księżnej, w tym […]

Read more
1 2 3 139